Hällristning (L1961:2753)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Otterstad 186:2

Geografisk plats: Otterstad socken, Västergötland

1) Älvkvarnsförekomst, 0,7x0,3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 5 älvkvarnar, 3-6 cm diam och 0,5-2 cm dj. 20 m 208 gon om nr 1 är:
2) Älvkvarnsförekomst, 7x2 m (NNÖ-SSV), bestående av 10 älvkvarnar, 4-5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Glest belägna i grupper på 1,5-3 m avstånd.

Terräng: Låga mycket svagt sluttande berghällar. Hagmark.

Orientering: Nr 2: 35 m VNV om manbyggnads mitt.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS