Område med fossil åkermark (L1963:6287)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Östad 11:1

Geografisk plats: Östad socken, Västergötland

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Antikvarisk kommentar: Maskinell korrigering av antikvarisk bedömning vid kvalitetshöjande åtgärd.

Bilder

Laddar...

Läs mer

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

JSON-LD · RSS