Hamnanläggning (L2016:6085)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Låssa 88:1

Geografisk plats: Låssa socken, Uppland

Befintlig sentida brygga utgör enl. uppgift rester av den äldreångbåtsbryggan till Ådö. Anvisad av B-Sandén, Bro. 1979 medhamnsendast markavdrag av läget, beskrivning återstår. T

Terräng: NÖ sidan av vik

Orientering: SV om lägenhet (Köpenhamn)

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS