Luftfarkost (L1960:5576)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Länsstyrelsen Västra Götaland

RAÄ nummer: Lycke 189

Geografisk plats: Lycke socken, Bohuslän

Luftfarkost. Byggmaterial: lättmetall

Antikvarisk kommentar: Oklar kulturhistorisk relevans.

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.