Hällristning (L1967:3048)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Tanum 816:1

Geografisk plats: Tanum socken, Bohuslän

Hällristning, 4,2x3,3 m (NÖ-SV), bestående av 43 skepp, 7 människofigurer, 1 benpar, 8 djurfigurer, 4 fågelfigurer, 1 cirkelfigur, 15 linjer, böjda streck och fragment, samt ca 80 skålgropar.
Skeppen är 15-111 cm l, enkellinjetyp, dubbellinjetyp med och utan spant, och helt uthuggna skrov, med och utan bemanning. Ett av skeppen har parställda lurblåsare. Människofigurerna är 12-36 cm l, varav 1 torso, 1 med ringkropp, 4 med lyfta händer, varav 2 motställda figurer med höjda armar. Benparet är 18 cm l. Djurfigurerna är 14-34 cm l. Fågelfigurerna är 13-17 cm l. Cirkelfiguren är 11 cm diam. Skålgroparna är 2,5-7 cm diam och 0,2-1,5 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll. (RAÄ dnr 3.4.2-92-2016)

Tidigare beskrivning: Hällristning, 4,2x3,3 (SSV-NNÖ) samt 2x1 m i den Ö delen, bestående av 14 skepp, 2 människofigurer, 6 djurfigurer, 1 obestämbar figur och 59 älvkvarnar.Av skeppen, 38-113 cm l, är 6 dubbellinjiga och försedda med bemanningsstreck och fönster. Människofigurerna, 23 respektive 27 cm h, är falliska män med svärd, motstående med lyfta armar mot varandra. Älvkvarnarna är 2-6.5 cm diam och intill 1.8 cm dj. Hällen är delvis skrovlig och vittrad. Figurerna är dock tydliga och tämligen djupa. Hällen lutar 5-25 grader mot SÖ.

Orientering: 11,5 m SV om väg. 23 m NV om åkerkant.

Antikvarisk kommentar: Tillägg 1983 08 24, gäller ristningsyta, 2 x 1 m i Ö delen, bestående av 2 skepp, 38 och 45 cm l, 6 djurfigurer, 1 obestämbar figuroch 1 älvkvarn.Ej besökt vid revideringsinventeringen 1991.Ristningen funnen av Gerhard Stensson, Tora gård, född d. 1/5-1966.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS