Område med fossil åkermark (L1991:9143)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Gumlösa 23:1

Geografisk plats: Gumlösa socken, Skåne

Fossil åkermark. Inom ett ca 250x40-100 m (NNÖ-SSV) st områdetfinns ca 100 delvis övermossade/övertorvade röjningsrösen, 3-5 mi diam och 0.2-0.6 m h av 0.15-0.35 m st stenar. I områdets Ndel finns 4 terrasser, 48-100 m l (huvudsaklig riktning Ö-V) och0.5-1.0 m h.Jämför RAÄ nr 11, stensättning.

Terräng: Moränhöjd. Skogsmark (bok).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS