Fornlämningsliknande lämning (L2013:1198)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Brännkyrka 251:1

Geografisk plats: Stockholm socken, Södermanland

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS