Stridsvärn (L1945:7410)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Frösö 312

Geografisk plats: Frösö socken, Jämtland

Skyttevärn (?), ca 2,5x1,5 m (NÖ-SV), består av en grop, 1,5x1 m (NV-SÖ) och 0,5 m dj, kantad av vall i SV, 1-1,5 m br och 0,3 m h. Delvis täckt av klenvirke. Påträffades vid arkeologisk utredning år 2016 (RAÄ dnr 3.4.2-3759-2016).

Terräng: AV-sluttande moränmark. Skogsmark (blandskog).

Antikvarisk kommentar: Något osäker lämning.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS