Hamnanläggning (L1959:858)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Valbo-Ryr 140

Geografisk plats: Valbo-Ryr socken, Dalsland

Tippningsplats för timmer, ca 40 x 15 m (NNÖ-SSV), bestående av ett plant parti med en betongramp i NÖ kanten. Betongrampen är 6 m l (N-S), 0,2 m br och intill 0,3 m h med på vardera sida i berget två inborrade förankringsbultar av järn, varav tre med muttrar överst. Järnbultarna är 0,1 - 0,25 m h och 0,02 m tj. Här tippades timmer från lastbilar för vidare transport via flottning. En ledninglänsa ska ha gått härifrån över viken till motsatt udde enligt protokoll år 1885 (se separat beskrivning).
Valboån blev förklarad som allmän flottled år 1885 men flottning har förekommit här åtminstone sedan 1700-talet då Valbo häradsrätt ålade strandägarna utmed Knösbäcken att rensa ån för att flottning skulle ske störningsfritt. I Kungl maj:ts befallningshavandes femårsberätter för åren 1856-1860 i Älvsborgs län står följande: "Jämväl i Sundals härad finnes flottled i Dalbergs å från Örs sjö till Vänern samt i Valboån, som genomgår Valbo härad och Bohus län, utfallande i Kattegatt". Flottleden avlystes 1968.

Terräng: Avsats i annars Ö sluttande berg, moränmark. Glänta vid sjö i skogsmark, blandskog.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS