Hällristning (L2003:2564)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Köping 195:1

Geografisk plats: Köping socken, Västmanland

Älvkvarnsförekomst, 0.75x0.7 m (S-N) i block, 5x2.5 m st(NNV-SSÖ) och intill 2.8 m h. Består av 3 älvkvarnar, 6-7 cmdiam och 0.5-1.5 cm dj. De två S är knackade i kvarts, varför deär ojämna i kanterna samt skrovliga. Belägna i mellersta delenav blockets NV-sluttande ovansida.Stenblcket omges av ett sankt markparti där vattendjupet vidinventeringstillfället var intill 0.2 m. V om stenblocket ärytterligare två stenblock, 3.8-4.5 m st och 1-1.5 m h.

Terräng: Närmast plan moränmark. Skogsbeväxt betesmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS