Flottningsanläggning (L2024:301)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Länsstyrelsen Dalarna

Geografisk plats: Mora socken, Dalarna

Strandskoning, ca 91 m l (ÖNÖ-VSV, NNÖ-SSV), 2-3 m br och 07-1,1 m h, bestående av knuttimrade träkistor med upptill 3 stockvarv av 0,2-0,3 m tj stockar och en stenfyllning av natursten och sprängd sten, ca 0,3-1 m st. Delvis anlagd på häll och ligger mot erosionskant.

Terräng: Å-sänka i kuperad moränmark. Skogsmark (barrskog med inslag av löv).

Antikvarisk kommentar: En av de mer tydligare flottningsanläggningarna i vattendraget i en sammanhängande miljö, därav registrerad. Pedagogisk och tydlig lämning.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS