Hällristning (L1955:3179)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Lofta 511

Geografisk plats: Lofta socken, Småland

Hällristning, 0,3x0,1 m (N-S), bestående av 2 skålgropar, 5-8 cm i diam och 1 cm dj. Belägen på liten hälltopp. (Raä dnr: 321-2782-2009) - -

Terräng: Skogsmark.

Orientering: 5 m NNV om hällens topp. 24 m S om åkerhörn.

Antikvarisk kommentar: Påträffad år 2008 i samband med arkeologisk inventering och dokumentation av hällristningar, utförd av Botark. (Raä dnr: 321-2782-2009) - -

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS