Hällristning (L1944:2424)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Boglösa 163:1

Geografisk plats: Boglösa socken, Uppland

Hällristning, 7,3x2 m (NNV-SSÖ) med 7 skepp och ca 12 älvkvarnar3-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Skeppen är 19-75 cm l. Två skeppförsänkta. I mot V sluttande häll. Åkerholme. 650 m NNV om Boglösa 1:1, 4:1, 5:1, 10:1 och 5 m ÖNÖ om åker.

Terräng: V sluttande häll i något ÖNÖ sluttande moränmark mot dalgång (NNÖ-SSV) i Ö. Åkerholme.

Orientering: 5 m ÖNÖ åkerkant.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS