Hamnanläggning (L1934:3422)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: SWECO Sverige AB

RAÄ nummer: Härnösand 216

Geografisk plats: Härnösand socken, Ångermanland

Hamnanläggning. Utrasad stenkista av storlek ca 3x5 m. Stenkistan ligger på grundflaket norr om Mellanholmen, ca 30 m från land. Vattendjupet inom grundflaket är mindre än en meter. Stenen som stenkistan är uppbyggd av är av storlek 0,1-0,5 m. Invid kistan påträffades två bottenfasta pålar som till större delen var täckta av bottensediment. Pålarna var ca 8 cm i diameter och troligen av gran/furu. Vid stenkistan påträffades även en fot av en trefotsgryta i yngre rödgods. Lämningen är troligen en hamnanläggning alternativt fundament till en bod eller motsvarande. Den bedöms vara äldre än 1850 och utgör därmed fornlämning.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS