Hällristning (L1959:123)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Röra 268

Geografisk plats: Röra socken, Bohuslän

Hällristning, 0,98x0,2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skålgropar, 5-6,5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på VSV delen av krön på hällrygg.. Funnen och dokumenterad vid specialinventering av Projekt hallristning.se år 2012. (Raä dnr: 3.4.2-1206-2013)

Terräng: Impediment. Betesmark.

Orientering: Ca 12 m NNV om väg. 7 m NÖ om hällryggens/impedimentets NÖ-spets.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS