Offerkast (L2000:2558)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Ore 152:1

Geografisk plats: Ore socken, Dalarna

Offerkast, ovalt, 2x1.3 m (Ö-V) och 0.3 m h. Övermossat medtalrika torra kvistar under mossan. I V delen är i botten ettkännbart lager av småsten.1.5 m VNV om offerkastet är ett uttorkat källhål, 0.6 m diam och0.2 m dj.Ca 70 m ÖNÖ om offerkastet, omedelbart NV om vägen och iuppförsbacke är ett stenblock 2 m diam och 1.5 m h. Blocketfinns avbildat i Mora tidning 1961-11-15 och sammankopplas dåmed ett offerkast.

Tradition: En vallpiga på väg från fäbodarna i Risberg drack vid källangenom att ligga framstupg över källan och suga i sig vattnet,varvid hon antagligen svimmade och föll ned med huvudet undervattnet och drunknade. Enligt Carl Johansson, f 1868, Korsåsen,nu ålderdomshemmet, Furudal.Tradition enligt Mora tidning: Offerkastet tillkommet vid denplats, där en rövare avrättats genom spiktunna. Sannolikt ärdenna tradition dock osäkrare än den om vallpigan, som belagtsav flera personer. Ingen i orten känner till traditionen omspiktunnan.

Terräng: Botten av liten delvis sank sänka. Skogsmark (blandskog).

Orientering: 2 m NV om gammal väg (NÖ-SV).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS