Hamnanläggning (L1978:9762)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Augerum 663

Alternativnamn: Vedeby båthamn

Geografisk plats: Augerum socken, Blekinge

Plats för båthamn/fiskeplan, uppgift om, ca 80x30 m (NV-SÖ). På platsen har enligt karta från 1756 legat en båthamn. På karta från 1840 är här en samfälld fiskeplan. I dag är det en plan, rätt sankt markyta. På platsen påträffades 3 uppdragna stockar, varav 1 tillspetsad påle. Pålarna mättes ej men upskattas vara ca 1,2-1,5 m l och ca 0,2 m diam. Dessa kommer troligen från en nu försvunnen bryggkonstruktion eller dylikt. (RAÄ 3.4.2-707-2017)

Terräng: Plan, sank yta vid vattendrag.

Orientering: Angränsar till å i SV och ca 30 m till cykelväg i NV.

Antikvarisk kommentar: Rättad efter fellista inför migrering av FMIS./ME

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS