Hamnanläggning (L2014:6228)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Västra Ryd 131:2

Alternativnamn: 3) Bruksviken

Geografisk plats: Västra Ryd socken, Uppland

1) Borttaget tegelbruk, inom en ca 40x12-18 m (VNV-ÖSÖ) st yta,förekommer ställvis rikligt med tegelbitar, och mörk jord samtspridd kol och få slaggstycken. (läfta). SSV sidan skäres avkörväg, varvid ställvis blottlagts intill 1 m tj lager. I Ö delenär 4 järnstolpar. Begränsningen i NNÖ delvis synlig i form avnedshaktning. Ca 90 m SÖ om är: 2) Lastageplats?, ca 35x20 mNNÖ-SSV och 1-1,5 m h. Övertorvad med i ytan ställvis rikligt medtegelbitar, kol och enstaka slaggbitar. I NÖ delen är spår avstenläggning av tuktade gråstenar. Körväg övertvärar N delen.Lastageplats med rest av äldre tegelupplag. S-SÖ om nr 1-2: 3)Vik, benämnd Bruksviken efter nr 1. 50-140 m V om nr 1 är: 4)Lertäkt, ca 90x50 m (Ö-V). Blankvatten i S

Terräng: Moränavsats i SSV-sluttning N om dalgång (vik)

Orientering: 0 m NNÖ om körväg

Antikvarisk kommentar: Nr 1 bevakas. T

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS