Flottningsanläggning (L1978:3795)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Evaldas kulturmiljövård

RAÄ nummer: Öljehult 491

Geografisk plats: Öljehult socken, Blekinge

Åsträcka rensad för flottning, ca 170x30 m. På ömse sidor ån är ett 10-tal rösen, 4-6 m stora och 1,3-2 m h, av 0,7-1 m st stenar. På Amiralitets initiativ rensades ån för flottning, första gången under 1700-talets senare del.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS