Hällristning (L1991:2359)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Knislinge 19:1

Geografisk plats: Knislinge socken, Skåne

Hällristning i block, 4.5x4.1 m och 1.8 m h, bestående av 2människofigurer och 83 skålgropar, belägna på toppen och SÖ-sluttningen av blocket. Människofigurerna är 17-24 cm h, varaven med uthuggen kropp och en "streckgubbe". Skålgroparna är3-8 cm i diam och 0.5-2 cm dj.

Terräng: Krön av flack höjd. Hagmark.

Orientering: 34 m ÖSÖ om Knislinge vattentorn.

Antikvarisk kommentar: Ca 15 m ÖSÖ om blocket är en anläggning/bildning som är någotgravliknande, 10 m i diam och 0.6 m h.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS