Hällristning (L1990:2144)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Norra Mellby 207:1

Geografisk plats: Norra Mellby socken, Skåne

Skålgropsförekomst i block, ca 5x4 m (NÖ-SV) och 2.5 m h,bestående av minst 5 skålgropar, 4-7 cm i diam och 0.3-1 cm dj,belägna i blockets krön, åt Ö.

Terräng: Flack, mycket svagt S-sluttande moränrygg. Skogsmark(granodling).

Orientering: Ca 65 m NV om landsväg.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS