Hamnanläggning (L1948:8469)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Söderhamn 144

Geografisk plats: Söderhamn socken, Hälsingland

Rest av gångspel, till lotsbåtar, bestående av en 0,9 m h och 3,5 m i diam st kallmurat stenfundament med en dryg decimeter tjock betongplatta på. Mitt i betongplattan är ett ca 0,15 m st hål. Framkom vid en arkeologisk utredning utan KML-beslut 2009. (RAÄ dnr 3.4.2-419-2015)

Antikvarisk kommentar: Gångspelet användes för att dra upp båtar med i lotshamnen (Norrhamn). På kartor från 1900-talets början syns den 50 m långa lotsbryggan intill gångspelet. Gångspelet kan ha tillkommit i andra halvan av 1800-talet, när tidigare lotshamnen Lortviken grundats upp, och lotsarna flyttade till Norrhamn.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS