Fornlämningsliknande lämning (L1976:8731)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Othem 5:1

Geografisk plats: Othem socken, Gotland

Område om ca 80x5 m (NNV-SSÖ) med ca 15 smärre rösen, 0,5-1 m diam och 0,05-0,1 m h. I regel övertorvade rundade gråstenar, 0,05-0, 1 m st. De ligger med växlande inbördes avstånd och ställvis i rad men torde knappast utgjort stängselstolpstöd.

Tradition: Rättad efter fellista inför migrering av FMIS.

Terräng: Strandvall på SV delen av ö.

Orientering: Ca 75 m ÖNÖ om brygga.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS