Fornlämningsliknande lämning (L1935:402)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Hässjö 81:1

Geografisk plats: Hässjö socken, Medelpad

Grop: rund 25 m i diam och 0,5 m dj. Rektangulärt bottenplan, 0,5x 1 m ; (69-269 gon). Nästan helt övertorvade stenar,0,3-0,4 m st. Bevuxet med mossa och ris.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS