Hällristning (L1990:2077)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Norra Sandby 1:1

Geografisk plats: Norra Sandby socken, Skåne

Skålgropsförekomst, enligt 1973 års inv. i block, 1.6 m i diamoch 0.35-0.65 m h, bestående av 11 skålgropar, 4-6 cm i diam och1- 1.5 cm dj, inom 1.0x0.4 m (VNV-ÖSÖ) st yta på blocketshögsta punkt. Borttagen. På kullen står idag enkraftledningsstolpe.

Terräng: Krön av liten moränkulle.

Orientering: 15 m NV om tomtgräns.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS