Flottningsanläggning (L2021:5089)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: länsstyrelsen

Geografisk plats: Lima socken, Dalarna

Strandskoning, 43 m lång (N–S), av 0,5–0,8 m stora stenar.

Terräng: Moränmark, blandskog i åravin.

Orientering: Intill och V om å.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS