Hamnanläggning (L1958:5924)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Länsstyrelsen Kalmar

RAÄ nummer: Hjorted 367:1

Geografisk plats: Hjorted socken, Småland

Lastageplats, kraftigt övertorvad stenutfyllnad 25x25 m. Lastageplats för Mörtforskopparverk av kaj och bryggor kan ej ses några lämningar.

Tradition: Enligt tradition skall här ha varit en lastageplats. Marken är utfylld av skrotsten från kopparverket.

Terräng: Strandbrink. Igenväxande hagmark.

Antikvarisk kommentar: Svårt att avgöra om platsen utgjort en hamnanläggning, men platsen är utfylld med sten. Den gamla landsvägen går förbi och läget är mycket lämpligt för en hamn. Enligt tradition skall här ha varit en lastageplats. Marken är utfylld av skrotsten från kopparverket.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS