Övrigt (L1984:1282)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Husby-Oppunda 96:2

Alternativnamn: Storhult

Geografisk plats: Husby-Oppunda socken, Södermanland

1) Fångstgrop, varg, 5 m diam och 1.2 m sj. I V-N-Ö en vall, 1-3m br och intill 0.3 m h. Borttagen utan undersökning!40 m SÖ om nr 1 är:2) Grop, 2.5 m diam och 1 m dj. Runt gropen en vall 1 m br ochintill 0.8 m h. Borttagen!På platsen är en sommarstuga intill golfbana.

Terräng: Moränås. Tomtmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS