Område med fossil åkermark (L2021:4602)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: länsstyrelsen

Geografisk plats: Lärbro socken, Gotland

Område med fossil åkermark, ca 280x80 m (NNO-SSV) stort, bestående av ca 30 röjningsrösen och antydningar till stenvallar/åkerkanter. Röjningsrösena är 1-4 m i diameter och upp till 0,6 m h, med fyllning av 0,1-0,4 m stora gråstenar och inslag av kalkstenar. Ytorna mellan röjningsrösena är tämligen stenfria och plana. I Ö, mot hällmark, är en tydlig stenvall som avgränsar odlingsområdet. Inom området kan man ana avgränsningar av åkerytor genom röjningsrösen på rad, ibland sammanlänkade med antydningar till sten i marken. Datering: 14C dateringar på kol föreslår en sannolikt datering till historisk tid, ca 1300-1600-tal.

Terräng: Hygge. Området tydligt påverkat av såväl avverkning som markberedning i form av gropar, ojämnheter i marken etc

Antikvarisk kommentar: Kartlagt och sammanslaget med L2022:8896, då de två lämningarna utgör ett sammanhängande fossilt åkersystem.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS