Flottningsanläggning (L2024:518)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Länsstyrelsen Dalarna

Geografisk plats: Järna socken, Dalarna

Timmerränna, ca 130 m l (NNÖ-SSV), 2-3 m br och intill 1 m dj i form av ett igenmossat vattenfyllt dike.

Terräng: Småkuperad moränmark. Skogsmark (barrskog med inslag av lövträd).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS