Hamnanläggning (L1959:4188)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Länsstyrelsen Västra Götaland

RAÄ nummer: Marstrand 120

Geografisk plats: Marstrand socken, Bohuslän

Hamnanläggning bestående av skyddat naturligt vattenområde (sund) med avsatta kulturlager på botten. Fynd av glasflaska, kritpipor, keramik, tross, benrester m.m. har rapporterats. Glasflaskan dateras preliminärt till perioden 1690-1740 och har möjligen holländs proveniens. Även några kritpipor har bestämts som holländska (Gouda). Kulturlagerförekomsten visar vattenområdet använts som hamn/ankarplats. Ett samband med fornlämningen Marstrand 56:1 kan inte uteslutas. Ungefärlig centrumposition för det kända kulturlagerområdet är Sweref 99 TM 6421881/300298.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS