Område med skogsbrukslämningar (L1952:1994)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Furuby 384

Geografisk plats: Furuby socken, Småland

Område med skogsbrukslämningar, ca 30x20 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja.
Kolbottnen efter resmilan är rund, 10 m diam och 0,1 m h. Ställvis omgiven av gropar, intill 2 m br och 0,7 m dj. Delvis urgrävd i mitten.
Grund efter kolarkojan, belägen ca 5 m N om kolbottnen, är 5x3 m (NV-SÖ). Väggpartier är otydliga. Spisröse, 2 m diam och 0,8 m h.

Terräng: Skogsmark (barrskog).

Orientering: Kolbottnen ligger 3 m VNV om väg.

Antikvarisk kommentar: Ej granskad i fält. Kontrollerad i fält av Jon Almcrantz, arkeolog vid Skogsstyrelsen. / 2008-02-04 PH

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS