Offerkast (L2006:209)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Järnskog 113:1

Geografisk plats: Järnskog socken, Värmland

Offerkast, 3x1.5 m (SÖ-NV) och 0.6 m h. Offerkastet består av risoch grenar. Offerkastet ligger invid den äldre färdvägen frånfinnskogen till huvudbygden och Järnskogs kyrka. Begravningsföljenpåväg till Järnskogs kyrka satte ner kistan och vilade på platsen,samtidigt lade de på färska stenar. Ovanstående enligt Richard Loberg,Koppom. Senare har människor på väg till fiske och jakt, offratgrenar, för att få jakt- och fiskelycka.

Terräng: Moränplatå. Skogsmark (blandskog).

Orientering: Omedelbart S om stig.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS