Hamnanläggning (L1987:4183)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Malmö 123

Geografisk plats: Malmö socken, Skåne

Kaj, bestående av träspont, 8 m l, som påträffades ca 1,5 m under dagens gatunivå. Del av Malmö tidigare hamn. Datering: 1800-talets mitt. Jämför Malmö 119 och 122. Framkom vid arkeologisk förundersökning 2005. (RAÄ dnr 321-1089-2008)

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS