Offerkast (L2003:47)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Möklinta 226:1

Geografisk plats: Möklinta socken, Västmanland

Offerkast, ovalt, 2.5x2.25 m (N-S) och 0.6 m h. Lätt övermossadfyllning av 0.1-0.2 m st vanligen rundade stenar. Anvisad avMikael Ferner, Gummors, Vivastbo.

Terräng: S delen av flack bergshöjd med moränavlagringar. Skogsmark (Nkanten av föryngringsyta.)

Orientering: 4 m N om gräns och 55 m NNÖ om skogsväg på en punkt ca 70 m ÖSÖom hyggeskant.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS