Hamnanläggning (L1959:2499)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Alingsås 294

Geografisk plats: Alingsås socken, Västergötland

På uppdrag av Alingsås kommun utförde Bohusläns museum i juni 2015 en ma­rinarkeologisk utredning inom ett vattenområde längs fastigheten Kristineholm 1:2 med flera, Alingsås socken och kommun. Arbetet, som bestod av okulär dykande besiktning, resulterade i tre tidigare okänd lämningar; ett stenfundament, bestående av stora och mindre stenar, som löper snett ut från Gärdskens norra strandbrink, samt två troliga fundament till ett badhus som legat inom utredningsområdet.

BM2015:374
I östra delen av utredningsområdet påträffades ett sten­fundament, bestående av stora och mindre stenar, som löper snett ut från Gärdskens norra strandbrink. Anläggningen är ca 20-25 m l och 2,5 m br, och består av stenblock i storleken 0,6-1,2×0, 4-0,8×0,3-0,9 meter. Eftersom anläggningen saknar byggnadselement av trä var det inte möjligt att datera den med dendrokronologi eller 14C. Anläggningen tolkas som del av en hamnan­läggning, som ett fundament till en brygga. Lämningen har i enlighet med lämningstyplistan registreras som hamnanläggning, med status fornlämning

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS