Hamnanläggning (L1978:4889)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Elleholm 113

Geografisk plats: Elleholm socken, Blekinge

Lastageplats, uppgift om, längs en ca 80 m l sträcka (N-S) enligt enskifteskarta från 1813. Inga tydliga spår. Sentida ingrävning och flytande brygga i områdets S del.

Terräng: Plan fin moränmark. Åkermark, gräsbeväxt, emot strandkant.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS