Område med fossil åkermark (L1969:9426)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Lyse 41:2

Geografisk plats: Lyse socken, Bohuslän

Fossilt åkerområde, 60x20 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 3, möjligen fler, svagt ryggade parallellt löpande åkrar, 3 m br.

Revideringsinventering 1990-07-01: Återbesökt beväxt med sly.

Terräng: Hagmark nedanför bergparti. Beväxt med lövsly (1976).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS