Område med fossil åkermark (L2020:8278)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Länsstyrelsen Kalmar

Geografisk plats: Misterhult socken, Småland

Område med fossil åkermark, 25-100×10-50 m (NV–SÖ), bestående av ca 10 röjningsrösen, 1 stenmur och 4 hägnadsvallar.
Röjningsrösena är 2–5 m diam och 0,2–1,5 m h, bestående av 0,1–0,5 m st stenar. Röjningsrösena är runda till oregelbundna och har välvd profil. Några av röjningsrösena har kallmurade sidor. Stenmuren, är ca 25 m l, 0,5-1 m br, 0,5 m h, av 0,1-0,5 m st stenar.
Hägnadsvallarna, är 10-20 m l, 2–4 m br och 0,5–1 m h, av 0,1–0,5 m st stenar.

Terräng: Moränbunden mark, slyskog och igenväxande hagmark. I S en utdikad dödisgrop.

Antikvarisk kommentar: Svåravgränsat mot yngre åker i NV och N.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS