Hällristning (L2013:9018)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Österhaninge 757

Geografisk plats: Österhaninge socken, Södermanland

Hällristningsområde, 16x3 m (NNÖ-SSV), bestående av sju hällristningsförekomster (A-G).
Hällristning (A), bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällens NÖ-kant.
4,3 m SSV om hällristning (A) är: Hällristning (B), 0,5x0,1 m (NÖ-SV), bestående av 2 skålgropar, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på krön av hällrygg.
1,1 m S om hällristning (B) är: Hällristning (C), 2,5x0,5 m (Ö-V), bestående av 5 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på krön och V-sluttning av stor hällyta.
1,5 m S om hällristning (C) är: Hällristning (D), 0,6x0,1 m (Ö-V), bestående av 2 skålgropar, 4-8 cm diam och 0,5-2 cm dj. Belägen på hällens V-sluttning nära S kanten.
1,2 m SV om hällristning (D) är: Hällristning (E), 0,5x0,3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skålgropar, 3-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på hällens SV-sluttning.
2,2 m SSV om hällristning (E) är: Hällristning (F), bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällkant mot SÖ.
1,3 m SSV om hällristning (F) är: Hällristning (G), bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällkant mot SÖ.
Hittad vid arkeologisk specialinventering utförd av Botark år 2015. (Raä dnr: 3.4.2-72-2016)

Terräng: Hagmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS