Stridsvärn (L2005:3369)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Västra Fågelvik 26:1

Geografisk plats: Västra Fågelvik socken, Värmland

Försvarsanläggning, sentida, ca 60x40 m (NNÖ-SSV), bestående av enbunker och skyttevärn. Bunkern som är ca 12x12 m (NNÖ-SSV) ärinsprängd i berget samt delvis byggd av betong och sten. I SÖ är tvåingångar och på ovansidan finns luftintag. Skyttevärnen är delvisinsprängda i berget samt uppbyggda av stenblock som sammanfogats medcement. På en plats har värnet försetts med tak av betongplattor.Iskyttevärnens ändar finns mindre skyddsrum av betong och trä.Anläggningen är byggd under 2:a världskriget.

Terräng: Bergshöjd kraftigt sluttande åt V. Skogsmark (blandskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS