Stridsvärn (L1937:8398)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Degerfors 758

Geografisk plats: Degerfors socken, Västerbotten

Värn, 7x6 m, bestående av en bågformad jordvall, 2 m br och 0,2-0,4 h, kring en grop, 3-4 m l och 1 m dj, L-formad och avsmalnande mot botten, 0,3-0,5 m br.

Terräng: Flack momark. Skogsmark (hygge).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS