Stridsvärn (L2019:354)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: länsstyrelsen

Geografisk plats: Lerbäck socken, Närke

Stridsvärn, 24x2 m (NV-SÖ) och 0,7-1,1 m hög. Konstruerats genom urschaktning av slaggvarp från masugn där de utgrävda massorna anlagts som ett värn mot NO. Antalet årsringar på stubbar efter nyss avverkade träd uppvuxna på värnet uppgår till mellan 66 till 69 stycken, vilket indikerar att konstruktionen föll ur bruk kring år 1950. Uppgift från lokalt boende gör gällande att skyttegravar uppfördes här i anslutning till beredskapstiden. Två logar 25 meter väst om värnet ska också ha brukats som beredskapsförråd av militären. Värnet utgör sannolikt ett led i skyddet av dessa förråd.

Terräng: På plan yta uppbyggd av tjocka lager masugnsslagg

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS