Fornlämningsliknande lämning (L1944:1428)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Västerlövsta 61:1

Geografisk plats: Västerlövsta socken, Uppland

1) Stensättningsliknade lämning, närmast rund 3 m i diam 0.2-0.4m h. I ytan talrikt med 0.3-0.9 m st stenar. Mittsten 0.9 m l,0.5 m br, 0.3 m h.Lösfynd inom byn, 1 stenyxa, enl. ATS 1884, i "Vestm. saml. nr 80inom Säfferbo. Okänd fyndplats 1980, troligast åkerfynd.1 trindyxa, typ A enl Ekholm 1915 inv. ml nr 357..U. Ahström 1980

Terräng: V-sluttning av krön med berg i dagen. Skogsmark.

Antikvarisk kommentar: Tidigare undernummer 61:2 utgår vid kvalitetssäkring införkonvertering till FMIS 2004-04-20./ Gbg LW

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS