Stridsvärn (L1959:4079)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Härryda 115

Geografisk plats: Härryda socken, Västergötland

Skyttevärn, 4-5 m diam, bestående av en nedgrävning med omgivande jordvall, ca 1,5 m br och ca 0,5 m h. Framkom vid en arkeologisk utredning 2016. (RAÄ-2018-225)

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS