Begravningsplats enstaka

Riksantikvarieämbetets definition: Begravningsplats från historisk tid avsedd för en eller ett fåtal begravning/-ar.
Begravningsplats enstaka (L1973:7557)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1995:2657)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:3281)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1946:9420)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:2643)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:2196)

Sommargrav, 3x1 m (Ö-V) och 0.2 m dj. Omedelbart S om graven är en jordhög 3 x 1-2 m (Ö-V) och 0.2 m h. Graven utpekad av ortsbefolkningen.

Begravningsplats enstaka (L1937:794)

Sommargrav, 2 x 0,7 m (N-S), 0,5 m dj. Bottenplan 0,2 m br. I SÖ änden samt uppe på SÖ kanten finns skarpkantade stenar, 0,1-0,4 m l, 0,1-0,2 m br. M...

Ryssgraven, Begravningsplats enstaka (L2017:1393)

Plats för skelettfynd. 1959 påträffades på ett ca 80 kvm st område ben av flera individer. En provyta om ca 1 kvm undersöktes och där hittades skelett...

Begravningsplats enstaka (L1937:1563)

Gravplats, ca 2,5 x 1 m st (NV-SÖ) byggd av ca 15 st 0,6-1,4 m st skifferhällar anlagd intill och SV om en 0,5 m h närmast lodrät berghäll. I SÖ delen...

Begravningsplats enstaka (L1994:6297)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:2933)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1946:468)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:8051)

Sommargrav, rektangulär, 2.7x0.7-0.6 m (VNV-ÖSÖ) och 0.3 m dj, bestående av en skarpkantad kistformad grop. Enligt Bruno Anderssson Sunna är graven fr...

Begravningsplats enstaka (L2000:6330)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1953:3045)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:6693)

Sommargrav, 2,3 x 0,7 m (NÖ-SV) och 0,4 m dj. I N änden kan man se en antydan till infodring (?) av 0,3-0,4 m st stenar. Revideringsinventering 2002 ...

Begravningsplats enstaka (L1938:7515)

Hällgrav, närmast rektangulär, 5 x 1,5 m (NÖ-SV) och 0,6-1,3 m h, bestående av ett inre utrymme, 2 x 0,8 m (NÖ-SV) och 0,8 m dj, begränsat i NV av ett...

Begravningsplats enstaka (L1994:1380)

Jordgrav, rektangulär, 2 x 0,6 m (NNÖ-SSV) och 0,2 m dj. Oregelbundet bottenplan, 1,4 x 0,3-0,5 m (NNÖ-SSV). I gropen ligger en täckhäll, 0,65 m l, 0,...

Begravningsplats enstaka (L1938:1827)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:6838)

Sommargrav, rektangulär, 1,5 x 0,5 m (NÖ-SV) och 0,2 m dj, med ett svagt skålformat bottenplan omgiven av en vall, 1-1.5 m br och 0.1 m h.

Begravningsplats enstaka (L1993:5661)

Sommargrav, rektangulär, 7 x 1 m (NÖ-SV) och 0,4 m dj, omgiven av en vall 1-1,5 m br och intill 0,1 m h. Beväxt med två mindre granar.

Begravningsplats enstaka (L1994:2934)

Sommargrav, bestående av en grop, 2,5x0,5 m st (NV-SÖ) och 0,6 m dj. 3 m NV om denna är ytterligare en sommargrav, RAÄ 28:2. Den siste här begravda he...

Begravningsplats enstaka (L1995:1407)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:4156)

Sommargrav, rektangulär, 2 x 0,9 m (VNV-ÖSÖ) och 0,4 m dj, omgiven av en vall, 0,5 m br och intill 0,1 m h. Vid inventeringen 1971 syntes spår efter ...

Begravningsplats enstaka (L1945:2730)

Sommargrav, uppgift om, enligt en person som tidigare visats på platsen, men inte minns exakt var den ligger. Någonstans i närområdet placerades de dö...

Begravningsplats enstaka (L1995:2120)

Sommargrav, 2.45x0.8-0.95 m (NÖ-SV) och 0.7 m dj. Jordhögar på sidorna i NV och SÖ, 2 m diam och 0.25 m h resp. 1 m diam och 0.15 m h. 25 m VNV om som...

Alfred och Lotten Wallbergs grav, Begravningsplats enstaka (L1996:6707)

Begravningsplats, enstaka, bestående av en dösliknande lämning. Består av tre på högkant ställda stenar och ett större takblock. Höjd ca 1,8 meter, yt...

Begravningsplats enstaka (L1938:3505)

Grav, troligen sommargrav, oval, 5 x 3 m (i använt skick troligen ca 1 m kortare), uppbyggd kring ett delvis raserat hålrum, ca 2 x 1,2 m (NNV-SSÖ) oc...

Begravningsplats enstaka (L1993:7776)

Gravplats?. Enligt Leif Henriksson, Kulmungi, ska här finnas tvågravar. Enligt hans farfar som var förste nybyggaren i Kulmungi,sla en lappgubbe som h...

Begravningsplats enstaka (L1994:4759)

Sommargrav, i form av en rektangulär grop, 2x1,1 m (Ö-V) och 0,6 m dj. Kring kanten är en vall, intill 1,5 m br och 0,1 m h.

Begravningsplats enstaka (L1995:5217)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:4566)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:6476)

Grop, ca 2,5 x 1 m st (NNV-SSÖ) och ca 0,25 m dj.

Begravningsplats enstaka (L1958:7959)

Gravplats, i form av en oval mur, 20x14 m (NV-SÖ), bestående av cementerade rundade stenar, 0,1-0,2 m st. Murens höjd är på utsidan 1,5 m, på insidan ...

Begravningsplats enstaka (L1994:4785)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1979:6606)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1995:329)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1956:2648)

1) Gravfynd, ej undersökt. På den markerade platsen, ca 5 m Ö ommurad stenmur samt i tomtgränsen, påträffades enligt uppgift förnågra år sedan ett män...

Begravningsplats enstaka (L1993:6405)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1968:9355)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1937:7270)

Samisk grav, plats för. Enligt i arkivet påträffad rapport, undersöktes en samisk grav på denna plats 1953. Graven bestod av vertikalt nedslagna furus...

Begravningsplats enstaka (L1994:5972)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1938:6098)

Sommargrav, ÖSÖ-VNV, 1,65 m l och 1,3 m br.

Begravningsplats enstaka (L1993:1701)

Gravplats, 22x12 m (NNÖ-SSV) avgränsat av sexton huggna stenar, 0.29x0.29 vid basen och 0.85 m höga, varje sten är krönt med en smidd "glob", mellan d...

Begravningsplats enstaka (L1994:4786)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:3984)

Sommargrav, 3 x 1,5 m (NV-SÖ) och 0,8 m dj. I den NNV kanten finns en bronsskylt uppsatt på en järnstav. Bronsplattan är 15 x 35 cm.

Begravningsplats enstaka (L1979:3889)

Stensättning, 2x1,5 m (NÖ-SV) och 0,15 m h, av 0,3-0,5 m st stenar. Övertorvad.

Begravningsplats enstaka (L1969:5307)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:4697)

Sommargrav, närmast rektangulär, 3 x 1,4 m (V-Ö) och intill 0,8 m dj. Vallen är 0,5-1 m br och 0,1-0,2 m h. På vallen och i graven syns delvis övertor...

Begravningsplats enstaka (L1957:9058)

1)Begravningsplats något oregelbundet rektangulär grundplan 20x10m (NNÖ-SSV) omgärdad av stenmur 0,5-1,0 m br och intill 0,3 m h,av 0,1-0,4 m st stena...

Begravningsplats enstaka (L2020:9009)

Sommargrav/Klippgrav, bestående av ett utrymme under litet överhäng, 3×1 m (Ö-V) och ca 0,7 m h. Utrymmet är täckt med täckhällar, ca 1,5- 1,7 m h, b...

Begravningsplats enstaka (L1990:813)

Gravplats för barngrav, ungefärligt läge, uppgift om. På platsen har 1 gravsten stått. Denna står nu i en fönstersmyg i ett uthus. Den är av kalksten....

Begravningsplats enstaka (L1938:5534)

Sommargrav, 2,2 x 0,9 m (Ö-V) och 0,45 m dj.

Begravningsplats enstaka (L1937:1657)

Grav eller offerplats?, 2 x 0,5 m (Ö-V) och 1 m h, i skreva mellan två block, 1,6 m l och 0,3-1,2 m h. Skrevan är 0.4 m br och 0.5 m dj. I skrevan syn...

Begravningsplats enstaka (L1937:3702)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:4847)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1995:1877)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1991:8550)

Begravningsplats enstaka, uppgift om. Vid husbyggnation påträffades 1930 på angiven plats en grav. Den döde, vilken påträffades i ett ihopböjt läge, b...

Begravningsplats enstaka (L1994:8840)

Sommargraven är rektangulär, 2.5x1 m (ÖSÖ-VNV) och 0.5 m dj,delvis kallmurad i innerväggarna. Beväxt med en tall.

Begravningsplats enstaka (L1967:17)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:6899)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L2020:1154)

Hällgrav, rektangulär, 2,5x2 m (NV-SÖ) och 0,6 m h, något raserad och ursprungligen troligen ca 2,5x1 m (NV-SÖ). I NV kortsidan och i NÖ sidans N del ...

Begravningsplats enstaka (L1992:8863)

Sommargrav, oval, 4x2 m (N-S) och intill 1 m dj. Enligt en ortsbo, f. 1927, har gropen använts som sommargrav. Traditionen är förmedlad av ortbons far...

Begravningsplats enstaka (L1988:2153)

Grav, undersökt och borttagen, belägen under S delen av nuvarande villa, borttagen då villan byggdes åren 1955 och 1956, enligt markägarens uppgift vi...

Begravningsplats enstaka (L1995:8651)

Sommargrav, rektangulär, 2,3 x 1,2 m (N-S) och 0,6 m dj. I N och Ö omgiven av en vall, 1-2 m br och 0,1 m h.

Begravningsplats enstaka (L1995:2991)

Begravningsplats, enstaka, sommargrav, 2.6x0.8 m (ÖSÖ-VNV) och 0.3 m dj. Jordhög på NÖ-sidan. Enligt Nordarkeologi "uppgift om".

Begravningsplats enstaka (L1967:8160)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1993:3639)

Gravplats, enligt ortsbefolkningen. Grav, oval, 2 x 1 m (NV-SÖ) och 0,4 m dj, omgiven av en vall, intill 0,1 m h och 1-2 m br, tydligast i S. Vid pr...

Begravningsplats enstaka (L1996:9914)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Begravningsplats enstaka (L2021:1138)

Hällgrav mäter 3 x 1,7 m (NNV/SSÖ) intill 0,5 m hög. Består av 28 st flata stenar 0,2 - 1,4 x 0,1-0,7 m 0,1 -0,2 m tj. Består av kantställda hällar på...

Begravningsplats enstaka (L1937:1318)

Lappgrav i naturlig skreva, 0,5 x 2 m, mellan fast bergudde och större flyttblock. Övertäckt med flata hällar och flisor, 0,4-1,3 m l, 0,2-0,6 m br oc...

Begravningsplats enstaka (L1979:5922)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1946:6732)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1992:4928)

Soldatgrav, närmast rektangulär, 12x3 m (390-190 gon), bestående av 2 markerat rektangulära uppbyggda förhöjningar med plan översida. Den större förhö...

Begravningsplats enstaka (L1995:3001)

Sommargrav, bestående av en rektangulär nedgrävning, 1.6x0.7 m (NÖ-SV) och 0.4 m dj. Omgiven av en vall i SV delen, 0.8 m br och 0.15-0.3 m h. Enligt ...

Begravningsplats enstaka (L1994:3179)

Sommargrav, 3x2 m (Ö-V,) bestående av 0,3-1 m st stenar runt en 2x0,6 m l och 0,3 m dj grop. I Ö änden är 2 större block, ca 1-1,5 m st, på 0,6 m avst...

Begravningsplats enstaka (L1988:736)

Gravplats. På gravplatsen ligger en naturbildad sten, på vilken står ett ankare med korsformad överdel. På SÖ-sidan av korsarmen är en oval metallplat...

Begravningsplats enstaka (L1994:2984)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1938:9785)

Sommargrav, närmast rektangulär (NNV-SSÖ), 2,1 x 1 m och 0,2 m dj. Helt övertorvad. Graven är belägen NÖ sidan av en liten moränholme, 15 x 10 m, som ...

Begravningsplats enstaka (L1938:5696)

Sommargrav, Ö-V riktning, 2 m l, 0,5 m br och 0,1 m dj. Efter sin far Oliver Bergström, född 1889, omtalade J Bergström förekomst.

Begravningsplats enstaka (L1994:5360)

Förhöjning, gravkulleliknande, 2,5 x 1,2 m st (N-S) och 0,2 m h. Övermossad. Mitt på kullen och parallellt med dess långsida ligger en halvt multnad ...

Begravningsplats enstaka (L2017:4779)

Gravplats markerad endast av fyra i fyrkant planterade lindar. Samtliga lindar är nu nedhuggna,en har dock skjutit nya skott och en kvarstår som torrs...

Ruumistieva, Begravningsplats enstaka (L1992:3585)

Sommargrav, rektangulär, 2 x 1 m (NÖ-SV) och 0,4 m dj. Övermossad. Enligt tidigare anteckningar byggdes vägen 1918. Dessförinnan fanns på ömse sidor ...

Begravningsplats enstaka (L1993:3602)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1973:5844)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:5637)

Sommargrav, närmast rektangulär, 2 x 1,2 m (N-S) och 0,3-0,4 m dj. Stenar i kanten.

Begravningsplats enstaka (L1997:7830)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:1970)

Sommargrav?, rektangulär, 1,7x0,7 m (N-S) och 0,2 m dj. Rektangulärt bottenplan 1,2x0,3 m (N-S). Saknar omgivande vall. Vid sondning konstaterades att...

Begravningsplats enstaka (L1937:2394)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1938:6834)

Sommargrav, 2 x 0,3 m (N-S) och 0,2 m dj. Övermossad.

Begravningsplats enstaka (L2017:1155)

Vid undersökning under kyrkans korgolv påträffades en tidigare icke känd grav med välvd överdel av murat tegel. I fyllningen under korgolvet gjordes f...

Prästgraven, Begravningsplats enstaka (L1947:1331)

Prästgrav i form av ett stenröse, runt, 3 m diam och 1 m h av 0,1-0,8 m st stenar. De större stenarna i botten. I rösets ytterkanter står tre träkors,...

Begravningsplats enstaka (L1992:6450)

Sommargrav, kvadratisk, 2 x 0,80 m (NNV-SSÖ) och 0,4 m dj. (RAÄ Dnr 326-4083-2007).

Begravningsplats enstaka (L1938:3268)

Grottgrav i bergras. Består av ett utrymme under ett flyttblock. Hålan är ca 0,5 m h, 1 m br och 2 m dj. I grottan fanns alltjämt kvar två stora näver...

Begravningsplats enstaka (L1999:6026)

Begravningsplats för rester av 7 gravar i träkistor, V och Ö om kyrkan. Gravarna bedöms vara ifrån 1700-talet. Påträffade vid arkeologisk schaktöverva...

Begravningsplats enstaka (L1937:1566)

Hällgrav, rektangulär, 2,2 x 1,5 m (ÖSÖ-VNV) av kantställda skifferhällar, 1,4-2 m l, 0,7-1,1 m br och mindre än 0,1 m tj. På gavelhällen i ÖSÖ är ett...

Begravningsplats enstaka (L1994:6600)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:4401)

Sommargrav. Gravplatsen är nu markerad av en flack grop, närmast rund, 2-2,5 m diam, 0,1-0,3 m dj.

Begravningsplats enstaka (L1995:3295)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1995:6720)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.