Begravningsplats enstaka

Riksantikvarieämbetets definition: Begravningsplats från historisk tid avsedd för en eller ett fåtal begravning/-ar.
Begravningsplats enstaka (L1996:8578)

Sommargrav, rektangulär, 3,3x1,4 m (NNV-SSÖ) och 0,3 m dj. Omgiven av vall, 0,5-1 m br och 0,1-0,2 m h. Vid sondning i jorden framkom blekjord och ste...

Begravningsplats enstaka (L1947:8590)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1993:6441)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L2009:5088)

Gravplats (?) i form av en högliknande lämning, närmast rund, 16-18 m diam och 1,5 m h. Övertorvad, synes bestå av jord. I kanterna är några smärre gr...

Begravningsplats enstaka (L1994:5673)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L2017:2755)

Uppgift om ryssgrav. Enligt sommarstugeägaren skall tidigare en rest sten funnits.

Begravningsplats enstaka (L1993:998)

Begravningsplats med både gravar och sommargravar. Inhägnad, vårdad och iordningställd för besök. Enligt tidigare anteckningar i bruk från 1700-talets...

Begravningsplats enstaka (L1994:6804)

Sommargrav, närmast rektangulär, 3 x 2 m (NV-SÖ) och 0,5 m dj. Skarpkantad. Omgiven av en otydlig vall, 1 m br och 0,1 m h.

Ryttargraven, Begravningsplats enstaka (L1964:3224)

Sentida begravningsplats, oval 2,5 x 4 m (NV-SÖ) och 0,4 m h. I NV änden en sten, 0,4 m st. Enligt uppgift har på 1960-talet grävts ett smalt schakt ...

Begravningsplats enstaka (L1937:3702)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:4215)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1938:5696)

Sommargrav, Ö-V riktning, 2 m l, 0,5 m br och 0,1 m dj. Efter sin far Oliver Bergström, född 1889, omtalade J Bergström förekomst.

Begravningsplats enstaka (L1995:4224)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:4154)

Sommargrav, rektangulär till oval, 2.2x1.4 m (Ö-V) och 0.6 m dj, omgiven av en otydlig vall, 1 m br och intill 0.1 m h. I gropen finns spår av näverru...

Begravningsplats enstaka (L1996:9267)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1996:9965)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1992:1684)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1946:6732)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1970:9841)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:5096)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1935:6260)

Begravningsplats, inom ett 60x30 m st (Ö-V) område är enl. starkfolklig tradition begravningsplats för 3 sjömän, som tillsammansmed sitt fartyg strand...

Begravningsplats enstaka (L1990:3143)

Begravningsplats?, triangulär, ca 40x30x30 m. Begränsat av gränsdiken med vallar i NÖ och NV. Plats för s.k. neslig begravning av avrättade och självs...

Begravningsplats enstaka (L1995:9883)

Sommargrav(?), närmast rektangulär, 1,8 x 0,7 m (NNV-SSÖ) och 0,3 m dj.

Begravningsplats enstaka (L1995:6713)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1946:1169)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1993:1192)

Sommargrav, enligt ortsbefolkningen. Vid inventeringstillfället 1992 var på platsen en grop, 2x2 m (N-S)och 0.8-1 m dj. Gropens väggar är tämligen lod...

Begravningsplats enstaka (L1994:4818)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1938:2586)

Jordgrav, rektangulär, 2 x 1,3 m (NV-SÖ) och 0,1 m h av ett tiotal hällar, 0,3-0,6 m st. I SÖ är en kantställd häll 0,6-0,3 och 0,1 m tj. En renstig ...

Begravningsplats enstaka (L2000:8019)

1) Grav, 3x1 m (NV-SÖ) och 0.1-0.25 m h. Övertorvad. I SÖ änden är pålagda 0.1-0.3 m stora stenar inom 1 m diam och 0.2-0.3 m h. Beväxt med 1 ungrönn....

Begravningsplats enstaka (L1993:1256)

Sommargrav, 3 x 1 m (NV-SÖ) och 0,5 m dj. Runt kanterna ligger torv, ris och näver uppbackat.

Begravningsplats enstaka (L1938:8220)

Hällgrav, oregelbunden, 5 x 4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ett närmast rektangulärt utrymme, 2 x 1,2 m (ÖNÖ-VSV) omgivet av talrika liggande och lutande ...

Begravningsplats enstaka (L1945:8657)

Grav?, i form av ett stenröse, närmast kvadratiskt, 4x4 m (NNV-SSÖ) och 0,5-0,9 m h, av 0,1-0,9 m st stenar. Grop i mitten, ca 2x1 m (NNV-SSÖ) och 0,2...

Begravningsplats enstaka (L1994:2369)

Område med sommargravar. På en ö 80x15m påträffades 8 gravar bestående av 5 ovala, 2 rektangulära och 1 oregelbunden gropar. De ovala groparna, är 2.5...

Begravningsplats enstaka (L2020:1154)

Hällgrav, rektangulär, 2,5x2 m (NV-SÖ) och 0,6 m h, något raserad och ursprungligen troligen ca 2,5x1 m (NV-SÖ). I NV kortsidan och i NÖ sidans N del ...

Begravningsplats enstaka (L2012:6843)

1) Minnessten, kalksten, 1,65 m h, 0,5 m br (N 10cg V-S 10cg Ö)och 0,45 m tj. Uppställd på flat häll 1,25x0,85 m. Inskriptionenåt Ö: "NJUT SKUGGAN, ...

Begravningsplats enstaka (L2015:1462)

Tradition om soldatgravar. Soldater från 1808-09 års krig lärligga här i en gemensamhetsgrav. Intet synligt på platsen.

Begravningsplats enstaka (L1994:6335)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1937:4135)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Galgbacken, Begravningsplats enstaka (L1950:3380)

Rest av röse, 2x1 m (NÖ-SV) och 0,35 m h. I ytan synliga stenar. Enl. uppg. var röset förr betydligt större, men sten har tagits till byggnadsmaterial...

Begravningsplats enstaka (L1994:2643)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1968:8546)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1979:5922)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:2625)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:6803)

Sommargravar, närmast rektangulär, 2,3 x 0,8 m (NNÖ-SSV) och 0.4 m dj, omgiven av en vall, 1-2 m br och 0,1-0,2 m h. I Ö och S hörnen är 0,15-0,25 m l...

Begravningsplats enstaka (L1994:4762)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1953:6805)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:8840)

Sommargraven är rektangulär, 2.5x1 m (ÖSÖ-VNV) och 0.5 m dj,delvis kallmurad i innerväggarna. Beväxt med en tall.

Finnkyrkogården, Begravningsplats enstaka (L2001:3974)

Sommargravplats, uppgift om, bestående av ett mindre sankområde,30x15 m (NV-SÖ), beläget på flack hedmark och i anslutning till stigkorsning mitt i de...

Begravningsplats enstaka (L1943:3302)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1937:5599)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Jungfrugraven, Begravningsplats enstaka (L2008:9685)

Stensättning, sentida, rektangulär, 2 m l (Ö-V), 0.7 m br och 0.2m h. Fyllning, enskiktad och delvis övermossad, av 0.3-0.4 m ststenar. I V kanten stå...

Begravningsplats enstaka (L1999:9331)

Likkällare, 5x4 m (NNV-SSÖ) yttermått, ingrävd i sluttning. Innermått 2,8x2,2 m och 1,8 m h, välvt tak och väggar i kallmur och delvis ruttet brädgolv...

Begravningsplats enstaka (L1994:6899)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1937:2197)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:2642)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1992:2477)

Grav (?) bestående av 1 jordhög, närmast oval, 5x4 m (NNV-SSÖ) och 0,8 m h av sandblandad jord. Gravhögen är något oregelbunden i konturen med i NNV k...

Begravningsplats enstaka (L1992:2071)

Sommargrav, bestående av en rektangulär svacka, 2,5 x 1 m (NÖ-SV). Vallen i NÖ och SV, 1 m br och 0,4 m h. Enligt ... har ytterligare minst 1 sommarg...

Begravningsplats enstaka (L2010:3707)

Sentida gravplats, bestående av hög, oval, 6x4 m (N-S) och 0,6 mh. Högen är anlagd på en kulle så att den ser högre ut från N-V-S. Runt omkring anlägg...

Begravningsplats enstaka (L1937:7370)

Sommargrav, 2,2x0,9 m (N-S). Påträffad vid arkeologisk utredning år 2001. (RAÄ dnr 351-545-2002).

Begravningsplats enstaka (L1994:4786)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1992:5273)

Begravningsplats hörande till Sandskärs kapell. 10x6 m st (ÖNÖ-VSV) med minst 3 gravplatser. Omgärdad av svartmålad kätting fäst vid och uppburen av 1...

Begravningsplats enstaka (L1970:9347)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L2016:7778)

Uppgiven plats för begravningsplats. På platsen som är övertäckt av ris synes nu två resta stenflisor 0,35-0,4 m h, 0,3-0,35 m br (N-S) och 0,05-0,15 ...

Begravningsplats enstaka (L1996:6972)

Gravplats, ca 4x1 m (Ö-V), undersökt och borttagen. Vid arkeologisk efterundersökning år 2005 hittades i schaktkant reser av en grav och i schaktmasso...

Begravningsplats enstaka (L1992:7485)

Sommargrav, rektangulär, 3x1,5 m (ÖNÖ-VSV) och 0,6 m dj. Omgiven av en ställvis otydlig vall, 1,5-2 m br och intill 0,15 m h. Enligt uppgiftslämnaren,...

Begravningsplats enstaka (L1946:9420)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:6082)

1.Sommargrav, rektangulär, 2 x 1,2 m (NV-SÖ) och 0,5 m dj. Någotinrasad.2 m SÖ om 1 är:2:Sommargrav, rektangulär, 2,1 x 1,2 m (NV-SÖ) och 0,5 m dj. I ...

Begravningsplats enstaka (L1968:4166)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1967:2303)

Sjömansgrav, döingaröse, 6x1,5 m (Ö-V) 0,4m h. Röset består av 0,2-0,4 st sten. Graven ligger i en skreva som i Ö avgränsas av lodrät berg. Stenarna ä...

Begravningsplats enstaka (L1994:6978)

Sommargrav, närmast rektangulär, 1,8 x 0,9 m (NNÖ-SSV) och intill 0,3 m dj. Synlig som en fördjupning. Den är fylld med sten. Vallen är 1,5 m br och 0...

Begravningsplats enstaka (L1994:2356)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L2002:5649)

Begravningsplats. Vid antikvarisk kontroll i form av schaktningsövervakning intill Skultuna kyrka påträffade man två skelett in situ, som vid C14 date...

Begravningsplats enstaka (L1938:7966)

Hällgrav, närmast rektangulär, 3 x 1,5 (ÖSÖ-VNV)) och 0,4 m h, bestående av ett inre utrymme under blocköverhäng, 1,8 x 0,9 m (ÖSÖ-VNV) och 0,4 m dj, ...

Begravningsplats enstaka (L1974:5315)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Prästens grav, Begravningsplats enstaka (L1997:8803)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1995:5787)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1993:1257)

Sommargrav, 3 x 0,5 m (NV-SÖ) och 0,5 m dj. Kanterna av graven infallna.

Begravningsplats enstaka (L1998:871)

Likkällare, uppgift om, ca 2,5x2,5 m st med en rundad sten, 1 m h, i ena kanten. Någon typ av trappsteg, ca 3 m br, leder in i källaren. (RAÄ dnr 326-...

Begravningsplats enstaka (L1992:7586)

Sommargrav, oval, 3x2 m (N-S), innermått ca 1,5x1 m st, omgiven av en uppbyggd vall av stenblock. (RAÄ dnr 413-1837-1998)

Begravningsplats enstaka (L1994:6837)

Sommargrav, rektangulär, 1, 9 x 0,9 m (NV-SÖ) och 0.4 m dj, omgiven av en vall, 1-2 m br och 0,1-0,2 m h. Gropens botten är svagt skålformad.

Hejderidarens grav, Begravningsplats enstaka (L1968:1828)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1957:9058)

1)Begravningsplats något oregelbundet rektangulär grundplan 20x10m (NNÖ-SSV) omgärdad av stenmur 0,5-1,0 m br och intill 0,3 m h,av 0,1-0,4 m st stena...

Begravningsplats enstaka (L1938:1168)

Sommargrav, bestående av en fördjupning i marken, 2x1,2 m (V-Ö) och 0,3 m dj. Belamrad med ris.

Begravningsplats enstaka (L2000:6330)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:5606)

Sommargrav, uppgift om. Holmen har använts som "dödholme". Enligt E. Manker "noterades här 1943 vid en sommargrav en sönderfallen likakja ". Vid inven...

Begravningsplats enstaka (L1953:3045)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1995:5488)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1995:7370)

Sommargrav, oval 1,5 x 1 m (NV-SÖ) och 0,15 m dj, omgiven av en vall, 0,5-1 m br och 0,1 m h. I SÖ delen av vallen två skörbrända stenar. Gropen är fy...

Begravningsplats enstaka (L1996:9703)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1938:6130)

Sommargrav, SV-NÖ, oval, 2 x 1,5 m och 0,6 m dj. Svag antydan till vall runt gropen, 0,8 m br och 0,1 m dj. Helt belamrad med risbråte.

Begravningsplats enstaka (L1938:9193)

Grav? (sten/hällgrav?), oregelbunden, 3 x 1,3 m (NNV-SSÖ) och intill 0,5 m h, bestående av en stensamling av 0,1-0,9 m st stenar, delvis hällar. I SV ...

Begravningsplats enstaka (L1937:8940)

Sommargrav. 1,3 x 0,8 m (SV-NÖ) och 0,5 m dj, obetydlig vall. 4 m SV om gropen är en gammal tall med en bläcka på S-sidan, 1 x 0,15 m och 0,9 m över m...

Begravningsplats enstaka (L1945:776)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1938:6834)

Sommargrav, 2 x 0,3 m (N-S) och 0,2 m dj. Övermossad.

Begravningsplats enstaka (L1995:2657)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1947:9609)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1997:7830)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1995:4584)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Begravningsplats enstaka (L1994:2196)

Sommargrav, 3x1 m (Ö-V) och 0.2 m dj. Omedelbart S om graven är en jordhög 3 x 1-2 m (Ö-V) och 0.2 m h. Graven utpekad av ortsbefolkningen.

Begravningsplats enstaka (L1937:794)

Sommargrav, 2 x 0,7 m (N-S), 0,5 m dj. Bottenplan 0,2 m br. I SÖ änden samt uppe på SÖ kanten finns skarpkantade stenar, 0,1-0,4 m l, 0,1-0,2 m br. M...