Bengömma

Riksantikvarieämbetets definition: Bendeposition med oftast märgkluvna ben i skyddat utrymme, vanligen i skrevor eller mellan stenar.
Bengömma (L1994:6099)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1945:8874)

Bengömma i kluvet stenblock, blocket är 4x2,5 m (VNV-ÖSÖ) och 1,7 m h. I sprickan är ett tiotal stenar, 0,2-0,9 m st, och bakom dessa är måttligt med ...

Bengömma (L1937:1811)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1486)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1994:6884)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:2086)

1)Härd, oklar form, 1x0.7 m (NV-SÖ) och 0.1 m h. Helt övertorvad,kantstenarna känns vid provsondning. Intill 2 m från härden är enstaka övertorvade st...

Bengömma (L1937:771)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:848)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4501)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1994:4158)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:3788)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1405)

1)Bengömma, omedelbart NÖ och delvis under en 1.5 m h berghäll intill vilken ligger några 1.5-2 m st block. Under dessa och i skrevor ligger stor mäng...

Bengömma (L1937:1177)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1992:896)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1187)

1)Källargrop, 1.3x0.8 m (N-S) och 0.4 m dj. I gropen ligger en 0.75x0.65 m st flat stenhäll samt en 0.35 m st flat sten. I gropensN och S ände är mind...

Bengömma (L1937:5082)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1994:503)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1106)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1738)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4791)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1994:6567)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:8992)

Bengömma, 0,6 x 0,6 m belägen på NÖ sidan av ett stenblock, 2 x 1,3 m (ÖSÖ-VNV) och 0,4 m h under 3 flata uppresta hällar, 0,5 - 0,7 x 0,3 - 0,5 m oc...

Bengömma (L1937:5552)

Bengömma, mellan block. Utrymmet är 0,6x0,4 m (N-S) och 0,8 m dj. I utrymmet syns måttligt med okluvna och märgkluvna renben.

Bengömma (L1946:9289)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4711)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1151)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1994:3782)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1945:9039)

Bengömma i skreva i block. Blocket är 4,5x3 m st (N-S) och 1,8 m h. Måttlig mängd ben påträffades i skrevan.

Bengömma (L1937:4151)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:8533)

Bengömma, 2 x 1,5 m (Ö-V), under ett sprucket block, totalt 10 x 6 m st och 2,5 m h. I bengömman syns ett 5-tal märgkluvna renben. Påträffades vid spe...

Bengömma (L1937:1857)

1)Bengömma, omedelbart NÖ och delvis under en 1.5 m h berghäll intill vilken ligger några 1.5-2 m st block. Under dessa och i skrevor ligger stor mäng...

Bengömma (L1937:4137)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:5146)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:7843)

Bengömma (?), 0,2x0,2 m st. Omedelbart intill större block på N-sidan är en ansamling av brända ben. Blocket är ca 4x3 m st och 1,2 m h. Påträffad av ...

Bengömma (L1937:1920)

1)Bengömma, 7x2.5 m (VNV-ÖSÖ) under klippöverhäng, 0.8-1.2 m övermarkyta. På klippavsats under klippöverhäng är rikligt med ben, särskilt i bengömmans...

Bengömma (L1937:8257)

Bengömma i utrymmet mellan 2 större block. 2 synliga bitar av renhorn.

Bengömma (L1938:9062)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:2201)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1862)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1946:3500)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1465)

1)Kåtatomt, rund, 4.5 m diam, bestående av en något ojämn yta, 3m diam, omgiven av en vall 0.7-0.8 m br och 0.2-0.3 m h. I vallensN del är en svacka, ...

Bengömma (L1994:4415)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1269)

1)Källargrop, 1.3x0.8 m (N-S) och 0.4 m dj. I gropen ligger en 0.75x0.65 m st flat stenhäll samt en 0.35 m st flat sten. I gropensN och S ände är mind...

Bengömma (L1994:1560)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1994:9050)

1) Boplatsgrop(?) i klapper, närmast oval, 2.4x1.6 m (SÖ-NV) ochintill 0.1 m dj, i S-V-N-Ö, omgiven av en vall, 0.5-2 m br och 0.1-0.2 m h. I SÖ delen...

Bengömma (L1938:3944)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1476)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1994:6874)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1945:922)

Bengömma, mellan 2 st 1-2 m st block är en naturlig fördjupning 0,5 m diam och 0,7-0,8 m dj. Denna täcks till stor del av några 0,2-0,5 m st stenar. ...

Bengömma (L1937:8080)

Bengömma, under ett överhäng på VSV-sidan av ett större block ligger en flat häll, 0,5 x 0,4. Under blocket sticker ett renhorn fram som sitter kvar p...

Bengömma (L1938:8635)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4901)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1994:6523)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4214)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1936:5480)

1) Härd, oval, 1.3x0.9 m och 0.25 m h med i kanten 2 synligastenar, 0.2 m st. Stenfylld. 1.5 m SV är 2) Härd, oval,1.2x0.95 m och 0.25 m h med i ka...

Bengömma (L1946:9642)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L2020:1158)

Bengömma under stenkista. Stenkistan är 1,5x1m och består av 0,7 m h, 1-1,2 m br och 0,05-0,1 m tj sidohällar samt 3 något utrasade takhällar. Genom ö...

Bengömma (L1937:3970)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:2012)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1423)

1)Bengömma, 1.5 m diam och intill 0.4 m h bestående av en stensamling med ett 20-tal delvis övertorvade stenar, 0.3-1 m st. Under stenarna iakttogs mä...

Bengömma (L1937:1782)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1938:7972)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1945:8873)

Bengömma i blockskreva. Blocket är 3x2 m (NV-SÖ) och 1,5 m h.

Bengömma (L1993:835)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1938:458)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1945:9061)

Bengömma i sprucket block. Blocket är 2,5x1,5 m st (N-S) och 0,8 m h. I sprickan syns en liten mängd ben.

Bengömma (L1937:3740)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1994:3803)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:2133)

1)Område med 5 härdar och 1 källargrop, 120x40 m (VNV-ÖSÖ).Härdarna, ovala eller med oklar form, är 0.9-1.1x0.7-0.9 m (varierande riktningar) och inti...

Bengömma (L1937:824)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:703)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1946:4952)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L2023:328)

Bengömma mellan två större stenblock2 x 1 m stora och 0,5 m höga. Mellan blocken syns ett 10-tal större stenar 0,4 - 0,6 m stora vilka koncentreras ti...

Bengömma (L1939:9444)

Områden med bengömmor, ca 50X40 m (N-S). Bestående av 30 rösen, runda eller ovala 1-8 m l och 0,4-0,8 m h. Rösena består av 0,1-0,8 m st stenar. De är...

Bengömma (L1937:4949)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1812)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1208)

1)Härd, närmast kvadratisk, 0.7x0.7 m intill 0.1 m h. Helt övertorvad. Innehåller sot.10 m SSV om 1 är:2)Härd, närmast rektangulär, 1.2x0.7 m (Ö-V) oc...

Bengömma (L1937:4017)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1367)

1)Härd, oregelbunden, närmast oval, 1.4x0.7 m (Ö-V) och intill 0.1 m h. Omkring kanten är fyra 0.1-0.2 m st stenar synliga. Ytterligare kantstenar not...

Bengömma (L1995:8076)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1947)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1946:5476)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4910)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1938:7973)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:2035)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:5327)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4408)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1872)

1)Bengömma, enligt uppgift. Enligt Raä:s inventering för topografisk karta 1970 är bengömman 2x1 m, belägen i ett stenras där en skreva täckts över me...

Bengömma (L1937:3920)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L2022:5972)

Bengömma. Under ett överhäng på V sidan av ett större block, ca 7 x 3 m och ca 4 m h påträffades enstaka märgkluvna ben och delar av ett renhorn. Omed...

Bengömma (L1938:94)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:2221)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L2019:3105)

Bengömma, 0,6x0,5 m (N-S), bestående av två kluvna märgben av ren. Belägen i skreva mellan block, 2 m st, 0,4 m h och 3 lutande hällar, 0,4-0,7 m st, ...

Bengömma (L1938:8650)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1994:2792)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L2020:8720)

Bengömma, på Ö sidan av klippblock/ överhäng. Mellan några stenar bildas en hålighet, 1x 0,6 m (NÖ -SV), med en mängd renhorn ev även renben, av de so...

Bengömma (L1937:5360)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1946:8689)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1664)

1)Område med 2 kåtatomter, 3 källargropar och 1 härd, ca 60x40 m(NV-SÖ).Kåtatomterna, i områdets SV del är ovala, 6-8x5-7 m (ÖNÖ-VSV och NNV-SSÖ) best...

Bengömma (L1994:4119)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.