Bengömma

Riksantikvarieämbetets definition: Bendeposition med oftast märgkluvna ben i skyddat utrymme, vanligen i skrevor eller mellan stenar.
Bengömma (L1937:4769)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L2019:3106)

Bengömma i skreva, 1x0,3 m (NÖ-SV), 0,5 m dj, bestående av en mängd kluvna märgben av ren. Skrevan i block, 2 m st, 1,3 m h, skrevan täckt med 4 stena...

Bengömma (L1937:1957)

1)Bengömma, enligt uppgift. Enligt Raä:s inventering för topografisk karta 1970 är bengömman 2x1 m, belägen i ett stenras där en skreva täckts över me...

Bengömma (L2022:3905)

Bengrop framkom vid sökschaktning. I en 0,2 m i diameter och 0,3 m djup grop, utan synlig märkning ovan mark, framkom 157 brända ben med en gemensam v...

Bengömma (L1946:8932)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4885)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4949)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:7843)

Bengömma (?), 0,2x0,2 m st. Omedelbart intill större block på N-sidan är en ansamling av brända ben. Blocket är ca 4x3 m st och 1,2 m h. Påträffad av ...

Bengömma (L1994:6568)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1995:1251)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:8078)

Bengömma, 1 x 0,1 m, belägen i en spricka i ett block. I sprickan framkommer märgkluvna ben.

Bengömma (L1938:7952)

1)Bengömma, 1.5x0.3 m (NÖ-SV) i hålrum i vittrat block 7x2 m (N-S) och 4 m h, i hålrummet är märgkluvna ben ca 6-7 nu synliga. Södra delen av blocket ...

Bengömma (L1938:7528)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:8503)

Bengömma, ca 2 m l, djupt under ett 5 x 5 m st block. I bengömman framkom ett 5-tal märgkluvna ben. I sprickor i anslutning finns ytterligare ben. Påt...

Bengömma (L1946:5656)

Bengömma (ev. offerplats) i flyttblock. I en spricka i ett 3 m diam och 1 m h stenblock syns märgkluvna rörben samt några små revben av ren, både frå...

Bengömma (L1937:1782)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1994:6839)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1994:6884)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1367)

1)Härd, oregelbunden, närmast oval, 1.4x0.7 m (Ö-V) och intill 0.1 m h. Omkring kanten är fyra 0.1-0.2 m st stenar synliga. Ytterligare kantstenar not...

Bengömma (L1937:4282)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1995:8431)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4723)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1947)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:8077)

Bengömma belägen i utrymmet mellan två block. I utrymmet mellan blocken syns märgkluvna ben och käkar.

Bengömma (L1994:9238)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:3853)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1994:6567)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:8992)

Bengömma, 0,6 x 0,6 m belägen på NÖ sidan av ett stenblock, 2 x 1,3 m (ÖSÖ-VNV) och 0,4 m h under 3 flata uppresta hällar, 0,5 - 0,7 x 0,3 - 0,5 m oc...

Bengömma (L1996:7988)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1938:9062)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1994:4989)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1994:7022)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1964)

1)Bengömma, omedelbart NÖ och delvis under en 1.5 m h berghäll intill vilken ligger några 1.5-2 m st block. Under dessa och i skrevor ligger stor mäng...

Bengömma (L1995:8463)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1938:9704)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1811)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1946:9289)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1269)

1)Källargrop, 1.3x0.8 m (N-S) och 0.4 m dj. I gropen ligger en 0.75x0.65 m st flat stenhäll samt en 0.35 m st flat sten. I gropensN och S ände är mind...

Bengömma (L1938:938)

Se Dorotea sn RAÄ-nr 298.

Bengömma (L1937:2035)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:6007)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1994:520)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1658)

Bengömma, direkt lagd under några stenar 0.2-0.4 m st. Direkt N ligger ett större söndersprucket block 3 m l och 1.1 m h. Ett ben framkom 15 cm l, ej ...

Bengömma (L1937:1695)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1076)

1)Område med 5 härdar och 1 källargrop, 120x40 m (VNV-ÖSÖ).Härdarna, ovala eller med oklar form, är 0.9-1.1x0.7-0.9 m (varierande riktningar) och inti...

Bengömma (L1937:4910)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4952)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1999)

1)Bengömma, 1.5 m diam och intill 0.4 m h bestående av en stensamling med ett 20-tal delvis övertorvade stenar, 0.3-1 m st. Under stenarna iakttogs mä...

Bengömma (L1946:5001)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1936:5480)

1) Härd, oval, 1.3x0.9 m och 0.25 m h med i kanten 2 synligastenar, 0.2 m st. Stenfylld. 1.5 m SV är 2) Härd, oval,1.2x0.95 m och 0.25 m h med i ka...

Bengömma (L1937:2184)

1)Härd, rektangulär, 1.1x0.8 m (NÖ-SV) och intill 0.1 m h. Kringkanten konstaterades kantstenar med jordsond. Vid provstick i härden framkom ett sotla...

Bengömma (L1937:6074)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:529)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L2020:1157)

Bengömma under en 1,5x1,5 m st delvis raserad stenkista. Under två motstående och lutande stenhällar, 0,7 respektive 1 m l, ca 0,6 m h och 0,03 m tj, ...

Bengömma (L1945:9061)

Bengömma i sprucket block. Blocket är 2,5x1,5 m st (N-S) och 0,8 m h. I sprickan syns en liten mängd ben.

Bengömma (L1937:1520)

1)Härd, närmast rektangulär, 1x0.8 m (Ö-ÖSÖ--V-VNV) och 0.1 m h,i det närmaste helt övertorvad. I V kanten är en kantsten synlig iytan, 0.2 m st. Övri...

Bengömma (L1937:1812)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:3740)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1984)

1)Bengömma, 1.5 m diam och intill 0.4 m h bestående av en stensamling med ett 20-tal delvis övertorvade stenar, 0.3-1 m st. Under stenarna iakttogs mä...

Bengömma (L1946:8689)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:5084)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4051)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1938:7453)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:5360)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1938:676)

Bengömma? i stenröse, 1.5 m diam och 0.4 m h av 0.1-0.5 m st stenar jämte jordfast block intill 1.2 m st. Vid borttagning av enstaka stenar framkom et...

Bengömma (L1938:8218)

1)Källargrop, oklar form, 0.7x0.6 m (Ö-V) och 0.3 m dj. Bottenplanet är 0.4 m diam. Kring gropen är ett flertal övertorvade till delvis övertorvade st...

Bengömma (L1937:824)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1994:2792)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:8080)

Bengömma, under ett överhäng på VSV-sidan av ett större block ligger en flat häll, 0,5 x 0,4. Under blocket sticker ett renhorn fram som sitter kvar p...

Bengömma (L1937:1857)

1)Bengömma, omedelbart NÖ och delvis under en 1.5 m h berghäll intill vilken ligger några 1.5-2 m st block. Under dessa och i skrevor ligger stor mäng...

Bengömma (L1945:8874)

Bengömma i kluvet stenblock, blocket är 4x2,5 m (VNV-ÖSÖ) och 1,7 m h. I sprickan är ett tiotal stenar, 0,2-0,9 m st, och bakom dessa är måttligt med ...

Bengömma (L1937:1151)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1983)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1938:9063)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1476)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1946:3729)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1991:190)

Bengömma bestående av märgkluvna ben mellan och under större block. (RAÄ dnr 3.4.2-4161-2012)

Bengömma (L1937:2293)

Bengömma, ca 3x2 m (Ö-V) och ca 0.3 m h. Under 0.4-0.7 m st stenar är märgkluvna ben från djur.

Bengömma (L1937:1583)

1)Bengömma, i S änden av block 3.5x1 m (N-S) i spricka 1.8 m l, 0.1-0.15 m br och 1 m dj är en stor mängd märgkluvna ben.25 m SÖ om 1 är:2)Härd, närma...

Bengömma (L1938:7607)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1945:8655)

Bengömma, i spricka i block. Blocket är 3x3 m och 1,5 m h. I en spricka i Ö delen syns ett fåtal ben.

Bengömma (L1937:3039)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:6075)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1945:8873)

Bengömma i blockskreva. Blocket är 3x2 m (NV-SÖ) och 1,5 m h.

Bengömma (L1937:1664)

1)Område med 2 kåtatomter, 3 källargropar och 1 härd, ca 60x40 m(NV-SÖ).Kåtatomterna, i områdets SV del är ovala, 6-8x5-7 m (ÖNÖ-VSV och NNV-SSÖ) best...

Bengömma (L1937:4137)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:2133)

1)Område med 5 härdar och 1 källargrop, 120x40 m (VNV-ÖSÖ).Härdarna, ovala eller med oklar form, är 0.9-1.1x0.7-0.9 m (varierande riktningar) och inti...

Bengömma (L1937:4356)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4501)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1113)

1)Härd, närmast kvadratisk, 0.7x0.7 m intill 0.1 m h. Helt övertorvad. Innehåller sot.10 m SSV om 1 är:2)Härd, närmast rektangulär, 1.2x0.7 m (Ö-V) oc...

Bengömma (L1937:495)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1568)

1)Stensättning? oval, 5x3 m (VSV-ÖNÖ) och 0.2-0.5 m h. Fyllning av 0.3-0.8 m st stenar. I VNV är en 1.2 m l flat stenhäll. Alla stenarna är flata och ...

Bengömma (L1937:3788)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:2172)

1)Bengömma, 1.4 m l och 0.3-0.6 m br (Ö-V) i hålrum, 0.1-0.3 m h,bildat av tre block, 1-2 m st. I hålrummet är rikligt med ben, särskilt i hålrummets ...

Bengömma (L1937:5033)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:3920)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1938:7973)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1856)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1904)

1)Källargrop, 1.3x0.8 m (N-S) och 0.4 m dj. I gropen ligger en 0.75x0.65 m st flat stenhäll samt en 0.35 m st flat sten. I gropensN och S ände är mind...

Bengömma (L1937:1745)

1)Bengömma, 0.5x0.2 m (NNV-SSÖ) på SV sidan om ett 4 m l och 2 mh block är i spricka märgkluvna ben från djur synliga.80 m NV om 1 är:2)Liggande höna?...