Bengömma

Riksantikvarieämbetets definition: Bendeposition med oftast märgkluvna ben i skyddat utrymme, vanligen i skrevor eller mellan stenar.
Bengömma (L1937:4434)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:3026)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1738)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4791)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1938:7453)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:7843)

Bengömma (?), 0,2x0,2 m st. Omedelbart intill större block på N-sidan är en ansamling av brända ben. Blocket är ca 4x3 m st och 1,2 m h. Påträffad av ...

Bengömma (L1937:8044)

Bengömma i en skreva, 0,1 dm bred och mer än 1 m dj, mellan ett block och en sten som lossnat från det, ligger rikligt med ben.

Bengömma (L1937:1474)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4194)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1938:7528)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:8087)

Bengömma belägen i utrymmet mellan ett större block och ett mindre som som lutar mot det större. I utrymmet syns märgkluvna ben.

Bengömma (L1937:1957)

1)Bengömma, enligt uppgift. Enligt Raä:s inventering för topografisk karta 1970 är bengömman 2x1 m, belägen i ett stenras där en skreva täckts över me...

Bengömma (L1937:1964)

1)Bengömma, omedelbart NÖ och delvis under en 1.5 m h berghäll intill vilken ligger några 1.5-2 m st block. Under dessa och i skrevor ligger stor mäng...

Bengömma (L1994:5027)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1812)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1945:9039)

Bengömma i skreva i block. Blocket är 4,5x3 m st (N-S) och 1,8 m h. Måttlig mängd ben påträffades i skrevan.

Bengömma (L1937:6075)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4151)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1946:9425)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4745)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4935)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1511)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:8517)

Bengömma, 0,3 m l, under ett block, 2 x 1,5 m (VNV-ÖSÖ). Under blocket finns även äldre glasflaskor. Påträffades vid specialinventering 2011. (RAÄ dnr...

Bengömma (L1946:3729)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1994:6568)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1151)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1658)

Bengömma, direkt lagd under några stenar 0.2-0.4 m st. Direkt N ligger ett större söndersprucket block 3 m l och 1.1 m h. Ett ben framkom 15 cm l, ej ...

Bengömma (L1937:1461)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Bengömma (L1937:2283)

1)Härd, närmast oval, 1x0.8 m (VNV-ÖSÖ) och 0.1 m h. I det närmaste helt övertorvad, två kantstenar synliga, 0.1-0.3 m st. Ställvisrunt härden är enst...

Bengömma (L1937:2293)

Bengömma, ca 3x2 m (Ö-V) och ca 0.3 m h. Under 0.4-0.7 m st stenar är märgkluvna ben från djur.

Bengömma (L1938:7451)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1994:3825)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:8080)

Bengömma, under ett överhäng på VSV-sidan av ett större block ligger en flat häll, 0,5 x 0,4. Under blocket sticker ett renhorn fram som sitter kvar p...

Bengömma (L1937:5033)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1994:4404)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:2201)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:8533)

Bengömma, 2 x 1,5 m (Ö-V), under ett sprucket block, totalt 10 x 6 m st och 2,5 m h. I bengömman syns ett 5-tal märgkluvna renben. Påträffades vid spe...

Bengömma (L1937:2063)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1994:4096)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1994:4415)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1938:8967)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4560)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4711)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4901)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1946:5605)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:8045)

Bengömma, 5 x 2 m (NV-SÖ), belägen i ett hålrum under 2 större block. I hålrummet syns mycket rikligt med ben (märgkluvna ben, käkar och leder). I SÖ-...

Bengömma (L1938:9246)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:824)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1938:9139)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4772)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1939:9444)

Områden med bengömmor, ca 50X40 m (N-S). Bestående av 30 rösen, runda eller ovala 1-8 m l och 0,4-0,8 m h. Rösena består av 0,1-0,8 m st stenar. De är...

Bengömma (L1937:1947)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1177)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:8078)

Bengömma, 1 x 0,1 m, belägen i en spricka i ett block. I sprickan framkommer märgkluvna ben.

Bengömma (L1994:6523)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:3039)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:2133)

1)Område med 5 härdar och 1 källargrop, 120x40 m (VNV-ÖSÖ).Härdarna, ovala eller med oklar form, är 0.9-1.1x0.7-0.9 m (varierande riktningar) och inti...

Bengömma (L1937:1520)

1)Härd, närmast rektangulär, 1x0.8 m (Ö-ÖSÖ--V-VNV) och 0.1 m h,i det närmaste helt övertorvad. I V kanten är en kantsten synlig iytan, 0.2 m st. Övri...

Bengömma (L1937:3970)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:2206)

1)Område med 2 kåtatomter, 3 källargropar och 1 härd, ca 60x40 m(NV-SÖ).Kåtatomterna, i områdets SV del är ovala, 6-8x5-7 m (ÖNÖ-VSV och NNV-SSÖ) best...

Bengömma (L1937:1405)

1)Bengömma, omedelbart NÖ och delvis under en 1.5 m h berghäll intill vilken ligger några 1.5-2 m st block. Under dessa och i skrevor ligger stor mäng...

Bengömma (L1937:1486)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1992:6846)

Bengömma (eller offerplats?), bestående av en sprickbildning mellan 2 block. Utrymmet i sprickbildningen är ca 2 m l (NÖ-SV), intill 1,0 m br vid base...

Bengömma (L1937:8257)

Bengömma i utrymmet mellan 2 större block. 2 synliga bitar av renhorn.

Bengömma (L1937:6074)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1946:3500)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1945:922)

Bengömma, mellan 2 st 1-2 m st block är en naturlig fördjupning 0,5 m diam och 0,7-0,8 m dj. Denna täcks till stor del av några 0,2-0,5 m st stenar. ...

Bengömma (L1937:495)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4890)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1465)

1)Kåtatomt, rund, 4.5 m diam, bestående av en något ojämn yta, 3m diam, omgiven av en vall 0.7-0.8 m br och 0.2-0.3 m h. I vallensN del är en svacka, ...

Bengömma (L1937:3728)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:5863)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1857)

1)Bengömma, omedelbart NÖ och delvis under en 1.5 m h berghäll intill vilken ligger några 1.5-2 m st block. Under dessa och i skrevor ligger stor mäng...

Bengömma (L1938:9766)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1938:8650)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1995:1251)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1142)

1)Område med 5 härdar och 1 källargrop, 120x40 m (VNV-ÖSÖ).Härdarna, ovala eller med oklar form, är 0.9-1.1x0.7-0.9 m (varierande riktningar) och inti...

Bengömma (L1937:1984)

1)Bengömma, 1.5 m diam och intill 0.4 m h bestående av en stensamling med ett 20-tal delvis övertorvade stenar, 0.3-1 m st. Under stenarna iakttogs mä...

Bengömma (L1937:1076)

1)Område med 5 härdar och 1 källargrop, 120x40 m (VNV-ÖSÖ).Härdarna, ovala eller med oklar form, är 0.9-1.1x0.7-0.9 m (varierande riktningar) och inti...

Bengömma (L1938:9062)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4723)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:5082)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4665)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:276)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1994:4894)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1945:8585)

Bengömma. Enstaka ben iakttogs i en 3,5 m st stenansamling mellan större stenblock.

Bengömma (L1995:8856)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:8565)

Bengömma, ca 1 m br i spricka på större block ca 3 x 3 m st. I bengömman syns ett 10-tal märgkluvna ben. Påträffades vid specialinventering 2011. (RAÄ...

Bengömma (L1994:6567)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:1556)

1)Bengömma, 1.4 m l och 0.3-0.6 m br (Ö-V) i hålrum, 0.1-0.3 m h,bildat av tre block, 1-2 m st. I hålrummet är rikligt med ben, särskilt i hålrummets ...

Bengömma (L1937:1476)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1994:9050)

1) Boplatsgrop(?) i klapper, närmast oval, 2.4x1.6 m (SÖ-NV) ochintill 0.1 m dj, i S-V-N-Ö, omgiven av en vall, 0.5-2 m br och 0.1-0.2 m h. I SÖ delen...

Bengömma (L1937:3920)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1992:896)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:8992)

Bengömma, 0,6 x 0,6 m belägen på NÖ sidan av ett stenblock, 2 x 1,3 m (ÖSÖ-VNV) och 0,4 m h under 3 flata uppresta hällar, 0,5 - 0,7 x 0,3 - 0,5 m oc...

Bengömma (L1937:4667)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1938:676)

Bengömma? i stenröse, 1.5 m diam och 0.4 m h av 0.1-0.5 m st stenar jämte jordfast block intill 1.2 m st. Vid borttagning av enstaka stenar framkom et...

Bengömma (L1994:3200)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1937:4116)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bengömma (L1945:8874)

Bengömma i kluvet stenblock, blocket är 4x2,5 m (VNV-ÖSÖ) och 1,7 m h. I sprickan är ett tiotal stenar, 0,2-0,9 m st, och bakom dessa är måttligt med ...