Björngrav

Riksantikvarieämbetets definition: Begravningsplats för björnben.
Björngrav (L1995:8113)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Björngrav (L1937:1893)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Björngrav (L1937:240)

Björngrav, undersökt och borttagen. Vid undersökning 1970 påträffades skelettdelar, lagda i en hög, med huvudet främst. Bensamlingen har lagts ner i d...

Björngrav (L1937:3748)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Björngrav (L1937:1176)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Björngrav (L1937:866)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Björngrav (L1938:8531)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Björngrav (L1937:245)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.