Blästbrukslämning

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter blästbruk (lågteknisk järnframställning).
Blästbrukslämning (L1954:2172)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1963:9272)

1) Slaggvarp, ca 4,5x4 m st (N-S) och 0,3 m h. Övertorvat. Vidprovstoick under torven framkommer talrika 0,01-0,1 m stslaggstycken. Slaggenm är grå-br...

Blästbrukslämning (L1944:415)

Slaggförekomst, under torv, inom en yta av ca 60x30 m (NV-SÖ). Iåkerkant synlig slagg samt i odlingsrösen. Slaggen är blå, svartoch brunsvart, glasart...

Blästbrukslämning (L1958:4293)

1) Slaggvarp, 8x7 m (SÖ-NV)och c:a 1,0 m h. Övertorvad. Fyllningav sotfärgad jord och 0,01-0,3 m st slaggstycken. Slaggen ärporös, svart och knottrig ...

Blästbrukslämning (L2004:7014)

Slaggförekomst, belägen i N delen av ett 7x7 m (NV-SÖ) st och 1 mh odlingsröse. Slaggen är mörkt gråröd, trögt fluten och tunglågteknisk slagg i intil...

Blästbrukslämning (L1998:8374)

1) Järnframställningsplats, inom ettområde, 150x20 m (ÖNÖ-VSV). När den nyavägen byggdes uppdagades 32 st gropar med0.5 m diam. De flesta var fyllda m...

Blästbrukslämning (L1951:2370)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L2021:4289)

Järnframställningsplats, 30x20 m (NV-SÖ), bestående av en slaggförekomst och ett slaggvarp(?). Slaggförekomsten, påträffad vid markarbeten för fritids...

Blästbrukslämning (L1997:961)

Slaggvarp, 4-5 m diam och 0.3 m h. Fyllningen övertorvad. I ytansyns enstaka slaggklumpar av brun-svart, blåsig och pipig slagg.Bevuxen med två aspar,...

Blästbrukslämning (L1991:5487)

1) Slaggförekomst. Enstaka slaggklumpar hittades i bäck och påslänten ner mot bäcken. Slaggen är brunsvart, blåsig och pipig.

Blästbrukslämning (L2000:5398)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L2007:6566)

Järnframställningsplats av okänd utsträckning, ca 30x25 m (NV-SÖ), bestående av 1 slaggförekomst.Slaggen utgörs av blästerugnsslagg. Förutom slagg påt...

Blästbrukslämning (L1991:7804)

Slaggförekomst, ungefärlig plats för, enligt 1973 års inventering. Vid besiktningen gjordes inga fynd inom området.

Blästbrukslämning (L1946:1978)

Blästerugn?, rektangulär, 2,5x1,5 m (ÖNÖ-VSV) och intill 0,8 m dj. Gropen är i N och S kanterna begränsad av en jordvall, 2-3 m br och 0,2-0,4 m h. Vi...

Blästbrukslämning (L1991:3742)

Slaggförekomst, ca 30-40 m i diam. Markägaren har inom området stött på slaggstycken - några är upplagda på stenmuren intill. De ärintill 0,15 m st, t...

Blästbrukslämning (L1946:2475)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1954:4191)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1959:8497)

1) Slaggvarp, oregelbundet runt, 13 m diam och 0,7 m h. Fyllningav jordblandad grusig slagg, rödbrun till svart i färgen.Slaggen är 0,01-0,05 m st sty...

Blästbrukslämning (L1960:88)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L2010:4015)

Slaggvarp, oregelbundet ca 4 m diam och 0,3 m h. Övertorvat. Vidprovstick framkommer mörkfärgad jord samt slaggbitar. Slaggbitarna är 0,02-0,05 m st, ...

Blästbrukslämning (L2023:5379)

Slaggvarp, ca 8×4 m (N–S) och 0,4 m h, övertorvad. Slaggen, som ställvis syns i dagen, är rödbrun blästslagg i 0,01–0,1 m st stycken. Även ugnsväggsfr...

Blästbrukslämning (L2000:3712)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1947:9741)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1951:9668)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1958:4567)

1) Slaggvarp, enligt 42 års inventering S om och nära vägenmellan Gullaboås - Nävragöl och nära Blekingegränsen. Ingenslagg kunde återfinnas på platse...

Blästbrukslämning (L1957:654)

1) Slaggvarp, 11 m diam och 0,6 m h, övermossad med i ytansynligt talrika 0,01-0,1 m st rödbruna slaggstycken. De ärblåsiga och mycket porösa. Beväxt ...

Blästbrukslämning (L1973:3560)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1958:6293)

1) Slaggvarp?, obestämbar utsträckning, ca 10 m i diam och0,1-0,3 m h. Uppriven yta i samband med skogsavverkning ochskogsplantering. I ytan syns talr...

Blästbrukslämning (L1999:102)

Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggkoncentration, ca60x40 m st (N-S). Koncentration av måttligt med lågtekniskslagg, många med påbränd lera....

Blästbrukslämning (L1958:6191)

1) Slaggvarp, rundat, 10 m i diam och 0,1-0,2 m h. Övertorvat.Två förhöjningar finns: 3x2,5 m (SÖ-NV) och 3 m i diam, båda 0,2m h. Slaggen består av 0...

Blästbrukslämning (L1999:4820)

1) Slaggvarp, 7x6 m (NNÖ-SSV) och 0.9 m h. Övertorvat. Detsynliga slaggen är 0.01-0.1 m st, gråsvart, knottrigt och porigtfluten samt tung.Beväxt med ...

Blästbrukslämning (L1972:8231)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L2001:1204)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1950:1133)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1997:6935)

Slaggvarp, oregelbundet runt, 6-7 mdiam och intill 0.6 m h. Slaggen är svartoch fluten. Begränsningen är ställvisotydlig. I ytan i NV kanten är en ste...

Blästbrukslämning (L1959:6179)

1) Uppgift om slaggvarp, enligt tidigare anteckningar. Ejåterfunnen.

Blästbrukslämning (L1954:4801)

Järnframställningsplats, uppgift om. Egon Johansson, Hällorna, har påträffat slagg vid åkerarbete. Ingenting kunde iakttagas vid besiktningstillfället...

Blästbrukslämning (L1999:4843)

1) Slaggvarp, ramformigt, 8x8 m (SÖ-NV) och 0.3 m h. Den synligaslaggen är 0.03-0.15 m st, grå till gråsvart med rostinslag,dels knottrigt fluten, del...

Blästbrukslämning (L1958:8523)

1) Slaggvarp 4 m diam och 0,25 m h. Övertorvat. Fyllning avsotfärgad jord och 0,01-0,1 m st slaggbitar. Fyllningen verkargrusig. Slaggen är porös rödb...

Blästbrukslämning (L1973:4883)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1958:3989)

1) Slaggvarp med en sannolik utsträckning av 14 m diam samt0,2-0,7 m h. Oregelbunden form och yta. Slaggbitarna är 0,1-0,2m st, av rödbrun delvis tung...

Blästbrukslämning (L1951:7881)

Slaggvarp, närmast rund, 10 m diam, 0,7-0,8 h. Övertorvad. I ytanfinnas enstaka slaggklumpar, 0,3-0,4 m st.Mittsvacka, ca 3 m idiam och 0,3 m dj. Bevu...

Blästbrukslämning (L1955:6972)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L2000:1571)

1) Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggförekomst.Slaggförekomst, ca 40x25 m (NV-SÖ), bestående av glest spriddslagg i åker.De slaggstycken so...

Blästbrukslämning (L1964:4010)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1961:1516)

Slaggförekomst, inom ett ca 90x50 m st område. Slaggen förekommerrikligt samt är mörkt grå, tung och fluten. Marken är sotfärgad.Enstaka stycken med b...

Blästbrukslämning (L1973:9848)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1997:1600)

Slaggvarp, ovalt, 6x8 m (Ö-V) och ca 0.3 m h.Delvis förstörd av skogsväg i ÖSÖ. Strax undermarkytan talrikt med gråsvarta och blåsigaslaggstycken.

Blästbrukslämning (L1988:8991)

Järnframställningsplats, bestående av slaggförekomst, uppgift om.Vid plöjning framkommer slaggstycken enligt uppgift av f dmarkägaren i Skankhult 1:11...

Blästbrukslämning (L1956:7255)

1) Slaggvarp 6 m diam 0,05-0,3m h. Övertorvat. Fyllning sotfärgadmylla och slagg. Slaggen är av 0,01-0,05 m st bitar och rödbrun,porös med knottrig yt...

Blästbrukslämning (L1951:5876)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1957:1582)

1) Slagghög ca 15 m i diam och intill 1,0 m h. Övertorvad. Vidundersökning 1975 i samband med inv. har det under grästorvenanträffats rikligt med brun...

Blästbrukslämning (L1991:7877)

Slaggförekomst av okänd utsträckning. Förre markägaren MartinJohansson har talat om att på ett ställe var det alldeles hårt imarken pga all slagg. I d...

Blästbrukslämning (L1945:5033)

Slaggvarp, 4 m diam och intill 0,4 m h. Omedelbart Ö om varpen är en möjlig ugn bestående av 4 synliga stenar. Omedelbart N om stenarna är en trolig ...

Blästbrukslämning (L1966:7817)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L2003:6282)

Slaggvarpet, oregelbundet, 100x50-80 m (SV-NÖ) och intill 1.5 mh. Slaggen är den typiska för järnhyttor, grå och porig samtblågrön och glasartad. Slag...

Blästbrukslämning (L2000:1628)

Järnframställningsplats?, av okänd utsträckning, bestående avenl. Forslund 1922 en liten kulle, helt bildad av slagg troligenefter myrjärnstillverknin...

Blästbrukslämning (L1998:9458)

Slaggvarp, runt, 4 m diam och 0.15 m h. Övertorvad yta. Vidprovstick framkommer slaggbitar, 0.01-0.03 m st, av lätt,rostbrun, fluten och skör sort, jä...

Blästbrukslämning (L2000:9984)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L2001:8846)

Slaggförekomst i åker/hagmark, med en ungefärlig utsträckning av 50 m enligt JackPrintz, Hanåker, som anvisat platsen och brukat marken. S delen av fö...

Blästbrukslämning (L1972:9288)

Slaggvarp, ca 7x3 m (NÖ-SV) och 0,5 m h. I ytan framkommersparsamt med slagg. Slaggen är relativt blåsig, brun till svart,halvsmält med kraftig inblan...

Blästbrukslämning (L1999:316)

Järnframställningsplats, uppgift om. Vid grävning för golv tillmjölkrum, dec 1972, framkom en större mängd slagg av lågteknisktyp (även ugnsdelar?) 0....

Blästbrukslämning (L2000:2801)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1954:2799)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1988:8629)

1) Slaggförekomst. I den markerade åkern har flera slaggstycken påträffats. Marta Svensson, Tistladalsv. 14 Båstad, född på gården,har kvar ett stort ...

Blästbrukslämning (L2000:4741)

Slaggförekomst, undersökt och borttaget. Enligt snabbinventering av Mora sn 1937-1939 av Karl Kajmatz skall slagg finnas i markytan på gårdsplanen. Vi...

Blästbrukslämning (L1951:9000)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1944:1807)

Slaggförekomst, av okänd utsträckning, dock fläckvis längs 25 mav vägskärning mot S och ca 10 m i vägskärning mot V. I densenare syns en smärre koncen...

Blästbrukslämning (L2000:6502)

1) Järnframställningsplats, bestående av talrika slaggklumparinom en ca 7 m l (Ö-V) och intill 3 m sandig strandremsa, somhar formen av ett cirkelsegm...

Blästbrukslämning (L1959:7212)

Slaggvarp, oregelbundet, närmast runt, 20 m diam och 0,6 m h. Slaggbitarna är 0,01-0,5 m st, rödbrun till mörksvart färg och tämligen tunga. Rester av...

Blästbrukslämning (L1991:3487)

Slaggvarp, till större delen borttaget, ursprungligen ca 12 m i diam och nu 0,1-0,4 m h. I V har slagg borttagits så att en kantvall har uppstått. Ens...

Blästbrukslämning (L1956:9834)

1) Slaggvarp: 10x9 m, oval form (NÖ-SV) och 0,3 m h. Övertorvat.Smågropig yta. Vid provstick kan iakttagas en fyllning avsotfärgad jord, mindre kolbit...

Blästbrukslämning (L2000:2119)

Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggförekomst.Slaggförekomst, ej begränsningsbar, bestående av mycket glestspridd slagg i markytan. Slaggen ä...

Blästbrukslämning (L1956:9344)

1) Slaggvarp, något oklara begränsningar, sannolikt ovalt, 11x4 m( ÖNÖ-VSV), 0,1-0,2 m h. Tämligen jämn yta med i S en sten, 1x1m och 0,25 m h. Under ...

Blästbrukslämning (L1999:5733)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1951:5412)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L2000:5149)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1950:1805)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L2000:3459)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1953:6440)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1950:3666)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1972:3712)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L2001:3238)

Järnframställningsplats, av okänd utsträckning, dock minst 15-25m. I öppen åker i Ö är lågteknisk spridd slagg, i numera obrukadåkerremsa har enligt g...

Blästbrukslämning (L1954:337)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L2001:2385)

Slaggförekomst, i åker, ca 30 m diam, bestående av glest, delvis måttligt med lågteknisk slagg, svartgråbrun, tung och fluten, med inslag av röd, påbr...

Blästbrukslämning (L1951:502)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1950:3384)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1961:6115)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1991:3311)

Slaggförekomst, utspridd, inom ett ca 5x5 m st område, med kornigoch fluten slagg.Platsen utnyttjas regelbundet till åkermark. På platsen finns en del...

Blästbrukslämning (L1987:1300)

Järnframställningsplats?, bestående av 1 slaggförekomst. Enstaka spridda slaggbitar av lågteknisk typ påträffades i den öppna åkern. Lämningen påträff...

Blästbrukslämning (L1951:7525)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1962:2408)

1) Kolningsgrop 2 m i diam och 0,4 m dj. Vallningskanten 2 m broch 0,2 m h. Beväxt med 1 gran. 3 m 280cg om nr 1 är 2)Kolningsgrop 4x3 m (NNÖ-SSV) och...

Blästbrukslämning (L1958:5885)

1) Slaggvarp, rest av, närmast halvmånformat, 23x3 m (NNV-SSÖ)och 0,1-0,3 m h. I och under den övertorvade ytan är slaggbitar,0,01 -0,05 m st, av lätt...

Blästbrukslämning (L1950:4436)

Slaggvarp, 14 x 7 m (NÖ-SV) och ca 0,5 m h. V sidan något insvängd. Både tung och lätt slagg förekommer. Några bitar är småporiga och några har avtryc...

Blästbrukslämning (L2000:6652)

Järnframställningsplats? 40x20 m (NV-SÖ), bestående av 1slaggförekomst med blästerugnsslagg. Slaggen är spridd och interiklig.I åkekrn mellan RAÄ 83,8...

Blästbrukslämning (L1947:7993)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1999:4571)

Plats för blästerugn, borttagen i samband med vägbygge ochanläggandet av vändplan. Ingen slagg synlig. Anvisad av V.Ragård, Sälen, som körde vägmaskin...

Blästbrukslämning (L1951:6877)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Blästbrukslämning (L1952:7792)

Slaggförekomst , ca 15 m längs en väg (NÖ-SV) påträffades 0,05-0,2 m st slaggbitar av mestadels tung fluten järnslagg , enstaka bitar av lättare och m...

Blästbrukslämning (L1972:7779)

1) Slaggvarp, runt, 5 m diam och 1 - 1.5 m h, övertorvad. Vidprovstick framkommer slaggstycken, 0.05 - 0.1 m st, tunga,rödaktig till svart, fluten och...