Boplatsgrop

Riksantikvarieämbetets definition: Nedgrävning i marken. Det uppgrävda materialet återfinns vanligen som en vall kring gropen.
Boplatsgrop (L1992:1964)

1) Boplatsgrop, närmast oval, 1,7x1,4 m (Ö-V) och 0,3 m dj.Vallens höjd och bredd är omöjlig att ange i S pga rotvälta.Tycks sakna vall i övrigt. Närm...

Boplatsgrop (L1992:6086)

Boplatsgrop, oval, 1,7x1,2 m (NNV-SSÖ) och 0,3 m dj. Omgiven av en vall, 1,5-2 m br och 0,1-0,2 m h.

Boplatsgrop (L1994:8971)

1) Område med boplatsgropar i klapper, 22x15 m (Ö-V), bestående av2 ovala boplatsgropar och 3 runda boplatsgropar. Inom angivetområde är a) Boplatsgro...

Boplatsgrop (L1994:3087)

Boplatsgrop(?) närmast rund, 2 m diam och 0.3 m dj,omgiven av en vall, 2 m br och 0.1-0.2 m h. Närmastrektangulärt bottenplan, 0.8x0.3 m (N-S). I bott...

Boplatsgrop (L1993:4303)

Boplatsgrop, rektangulär, 2.5x2 m (NÖ-SV) och 0.5 m dj, omgivenav en vall, 1-2.5 m br och 0.2 m h. Vid provstick med sond framkomtvå lager av blekjord...

Boplatsgrop (L1994:6448)

Boplatsgrop i klapper, oval, 2.5x1.5 m (NNV-SSÖ) och 0.2 m dj,omgiven av en vall, 1-2 m br och 0.1-0.3 m h. Ställvis kraftigtövermossad. Bevuxen med e...

Boplatsgrop (L1992:3880)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1994:3092)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1993:3444)

1) Boplatsgrop, oval, 2.5x1.5 m (NÖ-SV) och 0.3 m dj, omgiven aven vall, 1-2 m br och 0.1 m h. Skålformat bottenplan, 1x0.3 m (NÖ-SV). I gropen och va...

Boplatsgrop (L1992:2004)

1) Boplatsgrop? i klapper, oval, 3x2 m (NNV-SSÖ) och 0.4 m dj,omgiven av en oregelbunden vall, 0.5 m br och 0.1 m h. Stenarna är0.2-0.4 m st. Bevuxen ...

Boplatsgrop (L1995:42)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1994:8097)

1) Boplatsgrop i klapper, närmast oval 3,3x2 m (Ö-V) och 0,6 m dj,omgiven av en vall 1,5-2 m br och 0,1-0,3 m h. Oregelbundetbottenplan 1,3x0,5 m (Ö-V...

Boplatsgrop (L1994:9249)

1) Boplatsgrop? närmast rund, 1,4 m i diam och 0,2 m dj. Vallenbredast i NÖ, oregelbunden botten 0,5 m i diam. Beväxt medungtallar. Vid provstick med ...

Boplatsgrop (L1994:2145)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1936:8678)

1) Skärvstensförekomst, oklar utsträckning, Inom markerat område,ca 130x60 m (N-S) påträffades enstaka till måttligt medskärvstenar i de provgropar si...

Boplatsgrop (L1995:7774)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1993:2211)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1937:6268)

Boplatsgrop i klapper, närmast rund, 1 m diam och 0,5 m dj. Bottenplan närmast rektangulär 1,0 x 0,2 (NNÖ-SSV). Runt kanten antydning till vall, 1 m b...

Boplatsgrop (L1994:9252)

1) Boplatsgrop i klapper, närmast rund, 2 m diam 0,6 m dj, omgivenav en otydlig vall intill 2 m br, 0,1-0,3 m h. I NÖ är vallenbelägen 1 m NÖ om grope...

Boplatsgrop (L1993:4089)

Boplatsgrop, oval, 3.5x2.5 m (Ö-V) och 0.4 m dj. Antydantill vall i NV oh SÖ, 2-3 m br och 0.05 m h. Ovalt bottenplan,1.4x1.1 m (ÖNÖ-VSV). I gropen är...

Boplatsgrop (L1936:9055)

Boplatsgrop i klapper, rund, 1,5 m diam och 0,3-0,4 m dj. Bottenplan, rund, 1 m diam. Kring kanten är en vall, 1 m br och 0,1 m h. I N är ett antal st...

Boplatsgrop (L1993:6836)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1994:8580)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1993:7093)

1)Boplatsgrop, oval, 3x2 m (N-S) och 0.4 m dj, omgiven aven vall, 2-2.5 m br och 0.1-0.2 m h. Närmast rektangulärtbottenplan, 2.5x0.5 m (N-S). Vid pro...

Boplatsgrop (L1994:9251)

1) Boplatsgrop i klapper, närmast oval 3,3x2 m (Ö-V) och 0,6 m dj,omgiven av en vall 1,5-2 m br och 0,1-0,3 m h. Oregelbundetbottenplan 1,3x0,5 m (Ö-V...

Boplatsgrop (L1992:2615)

1)Boplatsgrop, oval, 3x2 m (NNV-SSÖ) och 0.5 m dj. Omgiven av endiffus vall, bäst iakttagbar genom dubbel markyta vid provstick,delvis synlig, 1 m br ...

Boplatsgrop (L1993:848)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1992:4394)

1) Boplatsgrop?, närmast rektangulär, 2x1 m (V-Ö) och 0.3 m dj,delvis omgiven av en vall, 1-1.5 m br och 0.1-0.2 m h, av 0.1-0.5mst stenar, delvis öve...

Boplatsgrop (L1993:8687)

Boplatsgrop, oval, 3x1.1 m (NNV-SSÖ) och 0.4 m dj, omgivenav en otydlig vall, 1.5-2 m br och intill 0.2 m h. Närmastrännformat bottenplan.

Boplatsgrop (L1992:1854)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1993:2515)

Boplatsgrop i klapper, närmast oval, 1.5x1 m (ÖNÖ-VSV) och0.3 m dj, omgiven av en vall, 1 m br och intill 0.5 m h medoregelbundet bottenplan. Stenarna...

Boplatsgrop (L1995:7239)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1992:4857)

1) Boplatsgrop? i klapper (förvaringsgrop?), närmast oval, 2x1.4m (N-S) och 0.3 m dj. Otydligt bottenplan. Kring kanten en otydligoch oregelbunden val...

Boplatsgrop (L1994:2246)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1994:1072)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1935:3879)

1) Grop i klapper, rund, 2.5 m diam och 0.2 m dj. Kring kanten ären vall 1-1.5 m br och 0.1-0.2 m h.6 m VNV om 1 är:2) Grop i klapper, rund, 1.5 m dia...

Boplatsgrop (L1937:6929)

Boplatsgrop i klapper, oval, 1.5x1 m (Ö-V) och 0.3 m dj. Otydlig vall, saknas i Ö, 1 m br och 0.1 m h, av 0.2-0.4 m st stenar.

Boplatsgrop (L1994:977)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1937:5298)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1939:9022)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1937:8666)

Boplatsgrop oval 2 x 1,3 m (N-S) och 0,2 m dj med svag vall i Ö 2 m br och 0,1 m h. Vid sondning framkommer blekjord i gropen.

Boplatsgrop (L1995:9795)

1) Fångstgrop, rund, 1.5 m diam och 0.3 m dj. Omgiven av envall, 2-3 m br och 0.1 m h.Beväxt med en gran, mossa och lingonris.19 m V om nr 1 är2) Fång...

Boplatsgrop (L1992:5405)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1994:4052)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1941:3907)

Gravfält, nu (NV-SÖ) bestående av 18 fornlämningar. Dessa utgöres av 16 runda stensättningar, 1 rektangulär och 1 kvadratisk (?)stensättning. De runda...

Boplatsgrop (L1994:5599)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1938:8404)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1992:9333)

Boplatsgrop (?), 1,2 m diam och 0,5 m dj. Bottenplanet är 0,3 m diam. I gropens sida i N/NV förekommer inrasningsmaterial efter troligen gammal rotväl...

Boplatsgrop (L2019:387)

Boplatsgrop, rund, 1,5 m diam och 0,6 m dj. Omgiven av vall, 0,5-1 m br och 0,1-0,3 m h av 0,1-0,6 m st stenar. Inrasade stenar i gropen.

Boplatsgrop (L1994:2199)

Boplatsgrop i klapper, tomtningsliknande, oval, 3.5x2.5m (165-365 gon) och 0.25 m dj, ställvis omgiven av en vall,1-2 m br och 0.1-0.2 m h av 0.2-0.6 ...

Boplatsgrop (L1938:6339)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1993:7230)

Boplatsgrop i klapper, rund, 2 m diam och 0.3 m dj,omgiven av en vall, 1.5 m br och 0.1-0.3 m h. Stenarna är 0.1-0.5 m st. Övermossad. Bevuxen med en ...

Boplatsgrop (L1993:5212)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1994:8969)

1) Boplatsgrop? närmast rund, 1,4 m i diam och 0,2 m dj. Vallenbredast i NÖ, oregelbunden botten 0,5 m i diam. Beväxt medungtallar. Vid provstick med ...

Boplatsgrop (L1992:2783)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1936:1393)

Boplatsgrop?, oval, 1,3x1 m (ÖSÖ-VNV) och 0,2 m djup. Bottenplanet är 1x0,2 m (ÖSÖ-VNV). Vall kring kanten, 1-1,5 m bred och lägre än 0,1 m hög. Vid p...

Boplatsgrop (L1948:8650)

Boplatsgrop, oval, 2x1,5 m (NV-SÖ) och 0,4 m dj. Vall 1-2 m br och 0,3-0,6 m h.

Boplatsgrop (L1938:6962)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1993:6497)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1992:3835)

1) Boplatsvall?, bestående av en närmast oval försänkning,9x4 m (N-S) och 0.15 m dj. Omgiven av en otydlig vall, lägre än0.1 m, med oklar avgränsning....

Boplatsgrop (L1937:271)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1994:850)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L2021:2871)

Grop i klapper, rund, ca 1,5 m diam, 0,5 m dj. Omges av en vall, 2 m br och 0,2-0,3 m h.

Boplatsgrop (L1994:7407)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1994:7787)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1994:6712)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1937:6404)

Boplatsgrop i klapper, oval, 1x0.9 m (NNÖ-SSV) och 0.1 m dj. Omgiven av vall, 0.6-1.2 m br och 0.2-0.3 m h. Stenarna är 0.2-0.5 m st. I NV är ett sten...

Boplatsgrop (L1939:9033)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1993:5610)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1992:2887)

1)Boplatsvall, rund, 11 m diam. Vallen är 3-3.5 m br och 0.15-0.2m h. Innanför vallen är en försänkning, rund, 3.5 m diam och 0.3m dj. Beväxt med ett ...

Boplatsgrop (L1993:7754)

Boplatsgrop?, oval, 2x1.25 m (NNV-SSÖ) och 0.3 m dj.Saknar tydlig vall. Vid provstick iakttogs blekjord.I anslutning till boplatsgropen? är i NNÖ-NÖ-Ö...

Boplatsgrop (L1992:3046)

1) Boplatsgrop(?) i klapper (förvaringsgrop?), närmast oval, 2.5x1.3 m (SSÖ-NNV) och 0.2 m dj. Otydligt bottenplan, 1.7x0.6 m (SSÖ-NNV). Kring kanten ...

Boplatsgrop (L1937:2734)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1993:8722)

Boplatsgrop?, rund, 1.5 m diam och 0.3 m dj. Antydan tillvall i Ö och V, 1-1.5 m br och intill 0.1 m h. Ovaltbottenplan, 0.5x0.3 m (ÖSÖ-VNV). Vid sond...

Boplatsgrop (L1993:6218)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1938:2747)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1938:8405)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1938:8330)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L2024:384)

Grop med oklar ursprunglig funktion, möjligen förhistorisk boplatsgrop som återanvänts i samband med intilliggande husgrund. Gropen är 2 m i diameter ...

Boplatsgrop (L1937:6898)

Boplatsgrop i klapper, oval, 1.5x1.2 m (NÖ-SV) och 0.4 m dj. Omgiven av en vall, 0.5-1 m br och intill 0.1 m h. Stenarna är 0.1-0.3 m st, helt övertor...

Boplatsgrop (L1992:4040)

Boplatsgrop? närmast oval, 3x1 m (NÖ-SV) och 0,2 m dj, antydantill vall, 1,0-1,5 m br och intill 0,1 m h. Vid provstick igropens botten samt i vallen ...

Boplatsgrop (L1937:6501)

Boplatsgrop i klapper, rund, 1.5 m diam och 0.3 m dj. Vall tydligast i N och Ö, 1 m br och 0.1 m h, av 0.2-0.3 m st stenar.

Boplatsgrop (L1993:8766)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1936:4348)

1) Röse, 4.5 m diam och 0.4-0.6 m h. Stenarna är helt till delvisövermossade, 0.3-0.4 m st. Grop i mitten, 2 m diam och 1 m dj.Från denna en fördju...

Boplatsgrop (L1993:8998)

1)Härd, troligen oval, 1.4x1.1 m (NNV-SSÖ). I kanten ärintill 0.35 m st stenar. Förhöjt ytplan i förhållande tillomgivande mark. Fyllning bestående av...

Boplatsgrop (L1938:8363)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1938:8398)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1994:8935)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1992:521)

Boplatsgrop, oval, 4x2.5 m (NNÖ-SSV) och 0.6 m dj. Omgiven av en vall, 2-3 m br och 0.1-0.2 m h. Vid sondning framkom ett blekjordslager, 0.15 m tj.

Boplatsgrop (L1994:9820)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1992:4344)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1992:2362)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1935:5826)

1) Grop i klapper, 1.5x1 m (N-S) och 0.6 m dj. Omges av en vall,1-1.5 m br och 0.1-0.3 m h. 22 m ÖSÖ om nr 1 är 2) Grop iklapper, 1 m diam och 0.4 m ...

Boplatsgrop (L1994:3853)

Boplatsgrop(?), oval, 2x1.5 m (NNV-SSÖ) och 0.2 m dj,omgiven av en vall, 2-2.5 m br och 0.05-0.1 m h. Stenfylldbotten, dock inga skärvstenar. Mossig t...

Boplatsgrop (L1993:7677)

Boplatsgrop, närmast oval, 1.7x1.3 m (VNV-ÖSÖ) och 0.3 m dj.Antydan till vall runt om, 1.3 m br och 0.1 m h. Vid sondningerhölls ett 0.13 m ljusare la...

Boplatsgrop (L1993:8449)

Boplatsgrop, oval, 1.7x1.3 m (NNÖ-SSV) och 0.3 m dj,omgiven av en vall, 1.5-2 m br och intill 0.2 m h. Närmastovalt bottenplan, 0.95x0.4 m (NNÖ-SSV). ...

Boplatsgrop (L1936:1161)

Boplatsgrop, rund, 2 m diam och 0,2 m dj. Runt gropen är en vall, 1,5-2 m br och 0,1-0,2 m h. Vid provstick med jordsond framkom blekjord i vallen och...

Boplatsgrop (L1994:6128)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1936:5295)

Grop i klapper, oval 2x1.5 m 0.5 m dj (NNÖ-SSV). Iklapperstensfältet finns flera gropar, varav detta är dentydligaste. Klapperstensf. 50x2 m (NNV-SSÖ)...

Boplatsgrop (L1992:3942)

Boplatsgrop, oval, 2.5x2 (Ö-V) och 0.5 m dj, omgiven av en vall,2.5-3 m broch 0.1-0.2 m h. Rektangulär bottenplan, 1.3x0.7 m (Ö-V). Bevuxen med fyra t...