Boplatsgrop

Riksantikvarieämbetets definition: Nedgrävning i marken. Det uppgrävda materialet återfinns vanligen som en vall kring gropen.
Boplatsgrop (L1992:4469)

1) Boplatsgrop, närmast rund, 2.5 m diam och 0.4 m dj. Skadad avskogsbruksmaskin. Svag antydan till diffus vall, 2-3 m br, lägre än 0.1 m h. Vid återb...

Boplatsgrop (L1993:195)

1) Boplatsgrop i klapper, oval, 2.5x1.5 m (NÖ-SV) och 0.2 m dj. Omgiven av en vall, 1.5-2 m br och 0.1 m h. Bottenplanet är 1.5x0.8m. Stenarna är 0.1-...

Boplatsgrop (L1993:976)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1995:8977)

Boplatsgrop, oregelbunden 3x2 m (NV-SÖ) och 0,3 m dj med skador i V-SV. Omgiven av en vall 1,5-2,5 m br, 0,3-0,5 m h. Vid provstick i gropen framkom d...

Boplatsgrop (L1994:412)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1936:239)

Boplatsgrop, i klapper, oval 1,8 x 1,1 m (NNÖ-SSV), 0,1 m dj. Omgiven av en vall 1 - 1,5 m br och , 0,2 - 0,4 m h av 0,1 - 0,6 m st stenar.

Boplatsgrop (L1938:2245)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1993:6483)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1993:6993)

1)Boplatsgrop(?), rund, 1.4 m diam och 0.3 m dj, omgiven av envall, 1-1.5 m br och 0.1-0.2 m h. Närmast skålformad botten.17 m SÖ om 1 är:2)Boplatsgro...

Boplatsgrop (L1993:5446)

1)Boplatsgrop i klapper, rund, 2.5 m diam och 0.6 m dj.omgiven av en vall, 1-2 m br och 0.1-0.3 m h. Skålformadbotten. Stenarna är 0.1-0.5 m st och la...

Boplatsgrop (L1994:5310)

1) Boplatsgrop, oval, 2.5x2 m (N-S) och 0.5 m dj. Gropen harskålformad botten av huvudsakligen inrasat sandmaterial (kan ha varitca 1 cm djupare). Kri...

Boplatsgrop (L1992:6324)

Boplatsgrop, oval, 2,2x1,5 m (NNV-SSÖ) och 0,2 m dj. Omgiven av en otydlig vall, 1,5 m br och 0,1 m h. Prov med sond visar dubbla markytor i vallen oc...

Boplatsgrop (L1993:4496)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1994:2497)

Boplatsgrop?, rund, 1.2 m diam och 0.1 m dj, omgiven av envall, 1.5-2 m br och intill 0.1 m h. Bottenplanet skålformat.Bevuxen med tre aspplantor.

Boplatsgrop (L1992:4957)

1) Boplatsgrop i klapper, oval, 3,5x1,5 m (N-S) 0,25 m dj. Omgivenav en vall, 1-2 m br, 0,1-0,3 m h, av 0,1-0,4 m st sten. Ojämnbotten. Gropen är över...

Boplatsgrop (L2022:5647)

Boplatsgrop i klapper, otydlig, närmast rund, 2,2 m diam och 0,2 m dj. Kring kanten antydan till vall, 1 m br och 0,1 m h.

Boplatsgrop (L1994:3853)

Boplatsgrop(?), oval, 2x1.5 m (NNV-SSÖ) och 0.2 m dj,omgiven av en vall, 2-2.5 m br och 0.05-0.1 m h. Stenfylldbotten, dock inga skärvstenar. Mossig t...

Boplatsgrop (L1992:2209)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1993:6779)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1995:5553)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Boplatsgrop (L1937:834)

Boplatsgrop, rund, 1,3 m diam och 0,1 m dj. Omgiven av en otydlig vall, 1,5 m br och under 0,1 m h. Skålformad botten. Övermossad. Direkt Ö härom är e...

Boplatsgrop (L1993:8566)

Boplatsgrop, närmast rund, 1.5 m diam och 0.3 m dj.Skålformad botten. Omedelbart SSV om gropen är en jordhög, 3.5m diam och 0.3 m h. 0.3 m tj blekjord...

Boplatsgrop (L1995:4568)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1993:7022)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1993:6836)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1936:3953)

1) Boplatsgrop i klapper, 7 m diam och 0.6 m dj. Ställvis vallkring kanten 2 m br och 0.1-0.4 m h. 14 m NNÖ om 1 är 2)Boplatsgrop i klapper, 4 m di...

Boplatsgrop (L1993:5445)

1)Boplatsgrop i klapper, rund, 2.5 m diam och 0.6 m dj.omgiven av en vall, 1-2 m br och 0.1-0.3 m h. Skålformadbotten. Stenarna är 0.1-0.5 m st och la...

Boplatsgrop (L1935:5826)

1) Grop i klapper, 1.5x1 m (N-S) och 0.6 m dj. Omges av en vall,1-1.5 m br och 0.1-0.3 m h. 22 m ÖSÖ om nr 1 är 2) Grop iklapper, 1 m diam och 0.4 m ...

Boplatsgrop (L1938:6)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1992:8624)

Boplatsgrop, rund, 1,5 m diam och 0,3 m dj. Bottenplan, 0,3 m diam. Vall, 2 m br och 0,05-0,1 m h. Påträffad vid arkeologisk inventering år 1998. (Raä...

Boplatsgrop (L1938:4925)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1993:283)

Boplatsgrop?, närmast rund, 1.7 m diam och intill 0.1 m dj, omgiven av en vall, 1.5-2.5 m br och under 0.1 m h. I boplatsgropens ÖSÖ och S kant samt i...

Boplatsgrop (L1988:3739)

Grop från Yngre brånsålder, plats för. Undersökt och borttagen.Ett 3 m2 stort område undersöktes i samband med schaktning föranläggning av gata år 196...

Boplatsgrop (L1995:42)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1992:4520)

Boplatsgrop, undersökt och borttagen, rund, 2.5 m diam och 0.6 m dj. Omgiven av vall, 0.7m br och 0.2-0.3 m h, kraftigast i SV. Vid provstick i vallen...

Boplatsgrop (L1994:8423)

1) Boplatsgrop?, närmast rund, 2 m diam och 0.2 m dj. I gropens SÖ del finns diffus vall, 1.5 m br och 0.05 m h.Vid provstick med sond framkom blekjor...

Boplatsgrop (L1939:8852)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1995:1795)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1946:9161)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1992:8962)

Grop i klapper, rund, 2 m diam och 0,8 m dj. Omedelbart Ö om gropen är en stensamling, oval, 2x1 m (NNÖ-SSV) och 0,2 m h. Omedelbart SVS om gropen är ...

Boplatsgrop (L1992:3315)

Boplatsgrop i klapper(?), oval, 2x1 m (Ö-V) och 0.4 m dj, omgivenav en vall, 1-2 m br och 0.1-0.2 m h. Stenarna är 0.1-0.6 m st. Ojämn botten, mossbev...

Boplatsgrop (L1938:7186)

Boplatsgrop? (Tidigare kokgrop?) Oregelbunden, 1,5 m diam och 0,3 m dj. Bottenplanet är 1x0,8 m (NNV-SSÖ), lutande mot NNV. Ojämn och otydlig vall kri...

Boplatsgrop (L1993:6150)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1994:4667)

1) Stensättning, oval, 8x5 m (NV-SÖ) och 0.3-0.4 m h. Fyllning av0.2-0.4 m st stenar. I stensättningen syns tre mindre fördjupningar,0.3-0.5 m diam oc...

Boplatsgrop (L1993:7040)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1992:1364)

1) Boplatsgrop i klapper, närmast rund, 1.6 m diam och 0.4 m dj,omgiven av en vall, 0.5-1.5 m br och 0.1-0.2 m h, ställvis dock under0.1 m h. Närmast ...

Boplatsgrop (L1938:7913)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1994:2398)

Booplatsgrop, oval,2x1.5 m (NÖ-SV) och 0.3 m dj, med en diffus vall,1-1.5 m br och 0.05-0.1 m h. Oregelbundet bottenplan. Beväxt med mossa,bärris, bjö...

Boplatsgrop (L1937:4141)

Boplatsgrop?, oval, 3x1.5 m (N-S) och 0.4 m dj. Omgiven av en vall, 2 m br och 0.2 m h.

Boplatsgrop (L1992:4613)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1994:105)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1995:7749)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1937:2603)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1992:3733)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1992:2263)

1) Boplatsgrop(?), rektangulär, 4.5x3.5 m (NÖ-SV) och 0.3 m dj,omgiven av en vall, 2-2.5 m br och 0.1-0.2 m h. Bottenplanet är 3x2 m(NÖ-SV). Vid provs...

Boplatsgrop (L1992:1925)

1) Boplatsgrop(?) närmast rund, 2,5 m diam och 0,5 m dj. I N-Ö-SÖen otydlig vall, 1-2 m br och intill 0,1 m h. Närmast skålformadbotten. 16 m 90cg om ...

Boplatsgrop (L1993:5426)

1)Boplatsgrop i klapper, rund, 1.5 m diam och 0.3 m dj,omgiven av en vall, 1-1.5 m br och 0.2 m h. Stenarna är 0.1-0.5 m st. Skålformad botten. Lavbev...

Boplatsgrop (L1939:8607)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1992:4299)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1948:1577)

Boplatsgrop, ca 9 m diam och 1,5 m dj, med bottenplan, ca 1 m diam. Omgärdas av flack vall, 2 m br. Inget kol i gropen. Intill är en täktgrop. (RAÄ dn...

Boplatsgrop (L1994:5863)

1) Boplatsgrop i klapper, närmast rund, 2 m diam och 0.2 m dj,omgiven av en vall, 1.5 m br och 0.1-0.2 m h . Skålformad botten.Desynliga stenarna är 0...

Boplatsgrop (L1993:4301)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1936:2790)

Grop i kullerstensfält, 4x2.5 m (N-S) och 1 m dj. Kring gropen ären vall, 2 m br och 0.5 m h.

Boplatsgrop (L1993:508)

1) Grop i klapper, tomtningsliknande, 1.5 m diam och 0.4 m dj. Konformig botten. Omgiven av oregelbunden vall, 1-1.5 m br och intill 0.2 m h av 0.1-0....

Boplatsgrop (L1993:5992)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1993:5128)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1994:2797)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1995:5839)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1992:4518)

1)Boplatsgrop, rund, 2 m diam och 0.6 m dj. Omgiven av en vall, 1m br och 0.2 m h. Stubbar finns i grop och vall. Ris frånavverkningen ligger över gro...

Boplatsgrop (L1993:5233)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1934:2865)

Boplatsgrop i klapper, rund, 2 m diam och 0,5 m dj. Bottenplan, oregelbunden, närmast rund, 0,5 m diam. Kring kanten antydan till en vall, 1 m br och ...

Boplatsgrop (L1993:9091)

1)Boplatsgrop, rund, 2 m diam och 0.3 m dj, omgiven av envall, 2.5-3 m br och 0.1-0.2 m h. Vallen beväxt med ett femtaltallar samt några unggranar.35 ...

Boplatsgrop (L1939:9588)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1993:2899)

Boplatsgrop, oval, 3 x 1,6 m (ÖNÖ-VSV) och 0,3 m dj. Bottenplan, rektangulär, 2 x 0,5 m (ÖNÖ-VSV). Vall runt gropen, 2-2,5 m br och 0,1-0,15 m h. Sond...

Boplatsgrop (L1992:1848)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1993:239)

Boplatsgrop? i klapper, närmast oval 2,5x1,3 m (40-240cg) och 0,4m dj. Vall saknas. Bottenplanet är oregelbundet. Bestående av0,1-0,4 m st stenar. I b...

Boplatsgrop (L1994:7774)

1) Boplatsgrop i klapper, oval 2,5x2 m (NNV-SSÖ) och 0,2 m dj, av0,1-0,4 m st stenar enstaka intill 0,7 m, skålformat bottenplan,omgiven av en vall, 1...

Boplatsgrop (L1936:1984)

Boplatsgrop i klapper, närmast oval, 2x1 m (NNV-SSÖ) och 0,2 m dj. Bottenplanet, i SÖ, är 0,8x0,6 m (VNV-ÖSÖ). I NV en grop, 0,5 m diam och 0,1 m h. V...

Boplatsgrop (L1992:4068)

Boplatsgrop i klapper, närmast kvadratisk, 5x5 m (NNV-SSÖ) och 0,3 m dj, omgiven av en vall, 1,5–2 m br och 0,1–0,2 m h. Stenarna är 0,1–0,3 m st. Bot...

Boplatsgrop (L1985:595)

Boplatsgrop, undersökt och borttagen. Påträffades i provshakt vid utredning år 2018. Inga fynd (RAÄ-2018-2381).

Boplatsgrop (L1994:3075)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1994:5599)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1994:8389)

1) Boplatsgrop? i klapper, närmast rund, 2,5 m i diam och 0,4 mdj. Vall kring kanten 0,5-1 m br och 0,1 m h, bestående av0,05-0,5 m st stenar (vanlige...

Boplatsgrop (L1993:6816)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1992:3825)

Boplatsgrop, oval, 3x2 m (Ö-V) och 0.3 m dj. Omgiven av envall, 1.5 m br och intill 0.05 m h. Bevuxen med fyratallplantor.Vid provstick framkom blekjo...

Boplatsgrop (L1993:8981)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1995:9684)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1994:8392)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1939:6048)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L2021:4595)

Grop i klapper, 3 m diam, 0,6 m dj. Vall kring kanten, 2 m br, 0,4 m h. Gropen är fylld med ris efter avverkning.

Boplatsgrop (L2019:5796)

Boplatsgrop, närmast rund, 1,2 m diam och 0,4 m dj. Omgiven av vall i N och O, intill 0,5 m br och 0,1 m h. Enstaka stenar i kant ej skörbrända.

Boplatsgrop (L1992:5476)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1992:2685)

Boplatsgrop, närmast oval, 3x2 m (NNV-SSÖ) och 0.3 m dj. Omgivenav en vall, 2-3 m br och 0.2-0.3 m h. Skålformad botten. Den V vallen är tämligen kraf...

Boplatsgrop (L1993:8594)

1)Lämningar efter tegelbruk, bestående av en vall, oval,14x11 m (NV-SÖ), 3-4 m br och intill 0.8 m h. I mitten är engrop, rund, 4 m diam och 0.5 m dj....

Boplatsgrop (L1996:8558)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1936:4961)

1) Grop i klapper närmast oval 4x5 m (SSÖ-NNV) och 0.7 m dj.Innermått närmast oval 2x3 m (SSÖ-NNV). Rundbottenplan. Vallen 1m br och 0.2 m h V sidan...

Boplatsgrop (L1994:8137)

1) Boplatsgrop? i klapper, närmast rund, 1.5 m diam och 0.2 m dj,omgiven av en vall, 0.5-1.5 m br och 0.1-0.2 m h, av 0.1-0.4 m ststenar. Oregelbundet...

Boplatsgrop (L1995:9358)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsgrop (L1948:1473)

Boplatsgrop, ca 1 m diam med flack vall, 1,5 m br. Inget kol. (RAÄ dnr 321-3446-2005).

Boplatsgrop (L1992:1847)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.